“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах нь” сэдэвт салбарын сургалтыг зохион байгуулав.

September 28, 2021 223
Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу дэд бүтэц, байгаль орчин, эрүүл мэндийн салбарын 25 аж ахуй нэгж байгууллагын 30 ажилтныг хамруулан 6 чиглэлээр “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах нь” сэдэвт салбарын сургалтыг эрүүл ахуй халдвар хамгааллын дэглэм баримтлан 2021.09.28-ны өдөр амжилттай зохион байгууллаа.
Сургалтад хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, тэдгээрийн удирдлага, инженер техникийн ажилтан, ажиллагсдыг хууль эрх зүйн болон мэргэжлийн, аюул эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх талын мэдлэг, мэдээллээр хангасан.

Холбоотой мэдээ

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд нэгдлээ

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын албан хаагчид нэгдэн идэвх санаачи

October 16, 2021

“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах нь” сэдэвт салбарын сургалтыг зохион байгуулав.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу дэд бүтэц, байг

September 28, 2021

Шинэ байцаагчдад сургалт явуулав

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад шинээр ажилд томилогдсон улсын байцаагчдад байгууллагын бодлого, зо

August 10, 2021

© 2021 Дархан-Уул аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.