Шинэ байцаагчдад сургалт явуулав

August 10, 2021 111

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад шинээр ажилд томилогдсон улсын байцаагчдад байгууллагын бодлого, зорилтыг танилцуулах, мэргэжлийн хяналт шалгалтын ажлын онол, практикийн анхан шатны мэдлэгийг эзэмшүүлэх зорилгоор танхимын сургалтыг 2021.08.06-ны өдөр зохион байгуулав. Сургалтаар “Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага” стандарт сэдвээр сургалт хийж, эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэхэд ач холбогдол өгч ажиллалаа.

Сургалтын үеэр асуулт, хариулт өрнүүлэн харилцан ярилцаж, 10 улсын байцаагчаас сорилын шалгалт авч, мэдлэгийг нь бататгасан.

 

Холбоотой мэдээ

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд нэгдлээ

“Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын албан хаагчид нэгдэн идэвх санаачи

October 16, 2021

“Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах нь” сэдэвт салбарын сургалтыг зохион байгуулав.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу дэд бүтэц, байг

September 28, 2021

Шинэ байцаагчдад сургалт явуулав

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад шинээр ажилд томилогдсон улсын байцаагчдад байгууллагын бодлого, зо

August 10, 2021

© 2021 Дархан-Уул аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.