МАЛ, АМЬТНЫ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙХДЭЭ АНХААРАХ ЗҮЙЛС

June 24, 2022 55
  • Мал, амьтан өмчлөгч мал, амьтнаа тэмдэглэж, бүртгэл хөтлөх
  • Мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг сум, дүүргийн нутаг дэвсгэрээс гаргахдаа мал эмнэлгийн нэгжээр гэрчилгээ бичүүлж, улсын байцаагчаар баталгаажуулж, нэгжийн эмчээс гэрчилгээгээ хэвлүүлэн авах
  • Мал, амьтан шилжүүлэн авчрах бол мал эмнэлгийн тасагт урьдчилан мэдэгдэж, үзлэг хийлгэн бүртгүүлэх
  • Тогтоосон замын чиглэлийн дагуу мал, амьтныг тээвэрлэж, тууварлах, тогтоосон цэгт түр саатах, түр амраах
  • Мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхдээ мал эмнэлгийн хяналтын цэгт шалгуулах
  • Мал, амьтныг тээвэрлэхдээ бэртэл гэмтэл учруулахгүй байх, зориулалтын тээврийн хэрэгслийг ашиглах, цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хийсэн байх
  • Мал, амьтны өвчний сэжиг илэрсэн тохиолдолд шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах, ойролцоо малчдад мэдэгдэх, мал эмнэлгийн байгууллагад яаралтай мэдэгдэх
  • Хорио цээр, хязгаарлалтын дэглэм тогтоосон бүс хооронд мал, амьтан тээвэрлэх, тууварлах
 • Аймаг, сум дамжсан отор, нүүдэл, хийхдээ хүлээн авагч сумын Засаг дарга даргаас тогтоож өгсөн нутаг дэвсгэрээр оторлох, нүүдэллэх

Холбоотой мэдээ

Үхрийн арьс товруутах өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх

Үхрийн арьс товруутах өвчин нь олон улсын худалдааны хорио цээрт, хил дамжин халдвар

June 24, 2022

МАЛ, АМЬТНЫ ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН ХИЙХДЭЭ АНХААРАХ ЗҮЙЛС

Мал, амьтан өмчлөгч мал, амьтнаа тэмдэглэж, бүртгэл хөтлөх Мал, амьтан тэдгээрийн гарал

June 24, 2022

     Аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу

Аж ахуйн нэгж байгууллагаас ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Баяннуур, Дашинчилэн, Баян-Агт, Булган, Орхон с

May 16, 2022

© 2022 Булган аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.