Онцлох мэдээ

“НАМРЫН МОД ТАРИАЛАЛТЫН АЖИЛ”

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, аймгийн Засаг даргын А/762 дугаар захирамжийн дагуу намрын мод тарилтыг 2022 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдөр зохион байгуулж, аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хамт олон хуваарьт газраа мод тарилаа.

October 17, 2022

Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/94 тоот удирдамжийн дагуу нялх, балчир хүүхдийн хүнс импортлогч аж ахуйн нэгж, эм ханган нийлүүлэх байгууллага, тэдгээрийн агуулах, эмийн сан, бөөний худалдааны газруудад “Нялх, балчир хүүхдийн хүнсний тухай” хуулийн хэрэгжилт, нялхсын сүүн тэжээл, сүүн тэжээл, нэмэгдэл хо

October 14, 2022

АЛТАНЦӨГЦ, БАЯННУУР СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

Мэргэжлийн хяналтын газрын 9 хяналтын чиглэлээр Алтанцөгц, Баяннуур сум, Цагаан арал багийн  давхардсан тоогоор 43 аж ахуйн нэгж, байгууллагын үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт, төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж аж ахуйн нэгж, байгууллагын 35 иргэн, 46 а

October 13, 2022

Алтанцөгц, Баяннуур сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд төлөвлөгөөт бус зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

МХГ-ын даргын баталсан 04/32 тоот удирдамжаар эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдэж буй халдварт болон халдварт бус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, эрт илрүүлэх үзлэгийн явцад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө. 0-17 насны хүүхдүүдийн эрт илрүүлгийн явц 30-47%-тай яв

October 13, 2022

Тандалт судалгаа хийж мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/94 дүгээр удирдамжийн дагуу аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй "Өлгийн сайхан гэрэл" өдөр өнжүүлэх төвийн үйл ажиллагаанд боловсрол, эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр тандалт судалгаа хийж мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

October 10, 2022

ТӨВЛӨРСӨН УСАН ХАНГАМЖИЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Аймгийн төвийн хүн амыг цэвэр усаар хангаж буй “СУАТ” ХХК-ийн цэвэр усны толгойн байгууламж болон гүний худгаас авсан усны дээж нь хими болон нян судлалын лабораторийн шинжилгээний дүнгээр эрүүл ахуй, стандартын шаардлага хангасан үзүүлэлттэй гарсан байна.

October 10, 2022

АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ ШТС-ИЙГ ХАМРУУЛАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын болон Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй ШТС-ийг хамруулан төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдэж байна. Тус удирдамжийн хүрээнд хяналтад хамрагдсан сумдын ШТС-үүдэд эрүүл ахуйн

October 7, 2022

Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

Сагсай, Улаанхус, Цэнгэл, Ногооннуур сумууд болон Цагааннуур тосгонд үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-уудад ХТХ-ийн 144-р зүйлийн хэрэгжилтийг хангаж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажиллуулах, ажиллуулаагүй тохиолдолд ажлын байрны төлбөрийг төлөөх талаар болон туслах малчин ажиллуулж буй иргэдэд “Иргэн

October 7, 2022

“ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ” хийгдэж байна.

Хөдөлмөр, Нийгмийн Хамгааллын Яам, Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын хамтарсан удирдамжийн дагуу аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй эрүүл мэндийн салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн улсын үзлэг” хийгдэж байна.

October 7, 2022

“ЯНДАНГАА ХӨӨЛЬЕ – ӨНТЭЙ ӨВӨЛЖЬЕ” аяны хүрээнд

Орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос зохион байгуулж буй “ЯНДАНГАА ХӨӨЛЬЕ - ӨНТЭЙ ӨВӨЛЖЬЕ” аяны хүрээнд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын холбогдох улсын байцаагч нар 2022 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдөр гадна орчны агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэг болох тээврийн хэрэгслийн хөдөлгүүрээс га

October 6, 2022

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧИЙН НЭГ ӨДӨР

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Баян-Өлгий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.