Мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

October 7, 2022 160

Сагсай, Улаанхус, Цэнгэл, Ногооннуур сумууд болон Цагааннуур тосгонд үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-уудад ХТХ-ийн 144-р зүйлийн хэрэгжилтийг хангаж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажиллуулах, ажиллуулаагүй тохиолдолд ажлын байрны төлбөрийг төлөөх талаар болон туслах малчин ажиллуулж буй иргэдэд “Иргэн хоорондын хөдөлмөрийн гэрээ”-г байгуулан ажиллуулж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 69, 70, 71 дүгээр зүйлийг хэрэгжүүлэх талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өглөө.

Холбоотой мэдээ

“НАМРЫН МОД ТАРИАЛАЛТЫН АЖИЛ”

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөн, аймгийн Засаг даргын А/762

October 17, 2022

Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/94 тоот удирдамжийн дагуу нялх, балчир хүүхдийн хүнс импортлогч аж ахуйн

October 14, 2022

АЛТАНЦӨГЦ, БАЯННУУР СУМДАД АЖИЛЛАЛАА.

Мэргэжлийн хяналтын газрын 9 хяналтын чиглэлээр Алтанцөгц, Баяннуур сум, Цагаан арал багийн  давхард

October 13, 2022

© 2023 Баян-Өлгий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.