АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ ШТС-ИЙГ ХАМРУУЛАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

October 7, 2022 157

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын болон Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын даргын баталсан удирдамжийн хүрээнд аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа эрхэлж буй ШТС-ийг хамруулан төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт хийгдэж байна. Тус удирдамжийн хүрээнд хяналтад хамрагдсан сумдын ШТС-үүдэд эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн, хөрс болон орчинд сөрөг нөлөөлөлгүй ариун цэврийн байгууламжтай болгох чиглэлээр холбогдох эздэд нь арга зүйн зөвлөгөө, үүрэг чиглэл өгч хэрэгжилтийг хангуулах чиглэлээр арга хэмжээ авч ажиллахыг сумдын засаг захиргаанд уламжлан ажиллаж байна.

 

Холбоотой мэдээ

Алтанцөгц, Баяннуур сумдын эрүүл мэндийн төвүүдэд төлөвлөгөөт бус зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

МХГ-ын даргын баталсан 04/32 тоот удирдамжаар эрүүл мэндийн төвүүдэд хийгдэж буй халдварт бо

October 13, 2022

Зөвлөмж. 380/220Вольтын сүлжээний нейтралийн асуудал.

Монголд ахуйн хэрэглээний цахилгаан хангамжийг 380/220Вольтын сүлжээгээр хангадаг. A.B.C г

October 7, 2022

АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЭРХЭЛЖ БУЙ ШТС-ИЙГ ХАМРУУЛАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ БУС ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙГДЭЖ БАЙНА.

Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын болон Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын даргын баталса

October 7, 2022

© 2023 Баян-Өлгий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.