Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2020 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/159 дүгээр тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2020 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2020 онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах эсэхээ ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт баталсан Монгол Улсын Шадар сайдын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 113 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2020 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/159 дүгээр тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

2020 ОНЫ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хяналтын байгууллага Шалгалтын объектын тоо Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх объектын тоо /давхардалгүй/
Аймгийн дүн 5,750 2,938
1 Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 315 191

 

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧИЙН НЭГ ӨДӨР

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Баян-Өлгий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.