Бүтэц зохион байгуулалт

  • Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын
  • газрын  2020  оны бүтэц, орон тоо
д/д Албан тушаал Орон тоо
1

 

Газрын дарга 1
Төрийн захиргаа, эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс-9
Хэлтсийн дарга 1
Хүний нөөц, эрх зүйн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн 1
Нягтлан бодогч 1
Архив, бичиг хэргийн ажилтан 1
Бусад үйлчилгээний ажилтан   – 5 Хэвлэл мэдээлэл, сурталчилгаа, цахим архив, олон нийттэй харилцах  ажилтан 1
Жолооч 1
Жолооч-манаач 1
Үйлчлэгч 1
Жижүүр 1
2

 

Лабораторийн ажилтан -8
Лабораторийн эрхлэгч 1
Химийн шинжээч 2
Хими, ургамлын үр, хорио цээрийн шинжээч 1
Цагааннуур боомт дахь салбар лабораторийн химийн шинжээч 1
Нян судлалын шинжээч 1
Лаборант 1
Шил угаагч-үйлчлэгч 1
3 Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс-14
Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч 1
Боловсролын хяналтын улсын байцаагч 2
Соёлын хяналтын улсын байцаагч 1
Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагч 1
Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 4
Хүнсний чанар,стандартын  хяналтын улсын байцаагч 2
Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 2
Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч 1
4 Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс-17
Эрчим хүчний хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч 2
Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч 1
Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч 1
Автотээврийн хяналтын улсын байцаагч 1
Авто замын хяналтын улсын байцаагч 1
Хэмжилзүйн хяналтын улсын байцаагч 1
Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 1
Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч 2
Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын байцаагч 1
Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 2
Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын байцаагч 1
Газрын тос, хийн хяналтын улсын байцаагч 1
Өргөх механизмын хяналтын улсын байцаагч 1
Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч 1
5 Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтэс-14
Хэлтсийн дарга 1
Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч 2
Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч 4
Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч 3
Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын байцаагч 2
Ариутгагч 2
Нийт 63

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙЦААГЧИЙН НЭГ ӨДӨР

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Баян-Өлгий аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.