Баянхонгор сумын ундны усанд шинжилгээт хяналт хийв.

October 8, 2020 314

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 01/69 тоот удирдамжийн дагуу Баянхонгор сумын “Чандмань-Баянхонгор” ХК-ний эх үүсвэр, өндрийн сан, ус зөөврийн 2 машины чайн, шугамны 17 ус түгээх цэг, зөөврийн 24 ус түгээх байр, нийт 45 цэгээс усны дээж авч аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын эрүүл ахуй хими, нян судлалын лабораторид 4 үзүүлэлтээр шинжилгээнд хамрууллаа. Шинжилгээний дүнгээр 9 цэгт гэдэсний бүлгийн нян илэрсэн нь байна. Илэрсэн дутагдлыг арилгуулахаар улсын байцаагчийн дүгнэлт, зөвлөмжийг хүргүүлж. Мэргэжлийн байгууллагаар халдваргүйтгэл хийлгэн, давтан шинжилгээг  авч дутагдлыг арилган ажиллаж байна.

Холбоотой мэдээ

Баянхонгор сумын ундны усанд шинжилгээт хяналт хийв.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 01/69 тоот удирдамжийн дагуу Баянхонгор сумын "Чандмань-Баянхонго

October 8, 2020

Ерөнхий боловсролын сургууль, сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийв.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын  даргын баталсан 01/96 дугаартай удирдамжаар Боловсрол, эрүүл ах

September 10, 2020

“LTD” ХХК-д хамтарсан хяналт шалгалт хийгдэж байна.

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 2020 оны 08 дугаар сарын 07-ны өдрийн 01/191 тоот

August 21, 2020

© 2020 Баянхонгор аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.