Баянхонгор аймаг дахь үйл ажиллагаа явуулж буй үсчний газруудад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

September 18, 2020 245

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2020 оны төлөвлөгөөний дагуу Бадмаараг, Алтан хайч, Номин, Сарнай, Цахир булаг, New hair үсчний газруудад төлөвлөгөөт зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ. Зөвлөн туслах үйлчилгээний явцад дутагдалыг арилгаж, үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгож ажиллах улсын байцаагчийн 63 заалт бүхий 6 зөвлөмжийг өгч ажиллалаа.

Холбоотой мэдээ

Говийн сумдад Байгаль орчин, газар, геодези зураг зүйн хяналтын чиглэлээр газар олголтын байдалд төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ.

Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Ж

October 8, 2020

Баянхонгор аймаг дахь үйл ажиллагаа явуулж буй үсчний газруудад зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүллээ.

Мэргэжлийн хяналтын газрын 2020 оны төлөвлөгөөний дагуу Бадмаараг, Алтан хайч, Номин, Сарнай, Цахир

September 18, 2020

Говийн сумдын ундны усны эх үүсвэрт төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ.

МХЕГ-ын 01/191 тоот удирдамжийн дагуу Баянлиг, Шинэжинст, Баянөндөр, Баянцагаан, Баацагаан, Бөмбөгөр

September 15, 2020

© 2020 Баянхонгор аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.