Эрхэм зорилго

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хуулийг сахиулан, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх, хүний болон нийгмийн тогтвортой хөгжил, бизнес эрхлэх таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд Мэргэжлийн хяналтын газрын эрхэм зорилго оршино.


                     

© 2022 Архангай аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.