ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

25/01/2022 430

Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч нар аймгийн Шүүх, Монгол банк, Төрийн банк, Хас банк, сумдын Засаг дарга, засаг даргын орлогч, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтнүүд болон сумдын төсөвт байгууллагын удирдлагуудад 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжиж буй Хөдөлмөрийн тухай /шинэчилсэн найрууллага/ хуулийн танилцуулга, хамрах хүрээ, өөрчлөлт орсон эрх зүйн актууд, хуулийн шинэчлэлтэй холбоотойгоор өөрчлөгдөж буй дүрэм, журамын талаар цахим сургалтыг нийт 214 албан хаагчид танхимаар болон цахимаар зохион байгуулав.

Холбоотой мэдээ

ХӨДӨЛМӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭРҮҮЛ АХУЙН САРЫН АЯН

"Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн" сарын аяны хүрээнд аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын хөдөлмөр

14/04/2022

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГААР СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч нар аймгийн Шүүх,

25/01/2022

АЙМГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗАРТАЙ 2022 ОНД ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ТАЛААР УУЛЗАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ АЖИЛЛАВ

Мэргэжлийн хяналтын газраас өмнөх онд эрүүл мэндийн байгууллагуудад эмчилгээний чанар, эрүүл ахуй, х

21/01/2022

© 2023 Говь-Алтай аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.