Хүнсний үйлдвэр, худалдаа, хадгалалт түгээлтийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт

2020-11-17 67

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай Засгийн газрын 2020 оны 178 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Онцгой комиссын даргын 2020 оны 20 дугаар тушаал, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын баталсан 2020 оны 11 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 01/248 дугаар удирдамжийн дагуу хүнсний үйлдвэр, худалдаа, хадгалалт түгээлтийн үйл ажиллагаанд төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалтыг 45 иргэн, аж ахуйн нэгжийг хамруулан хийж 3 төрлийн 110 ширхэг зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг тараан, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллав.

Холбоотой мэдээ

Спорт заалууд , фитнес, спиннинг, теннисний клубуудын үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт шалгалт

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/03 тоот захирамжаар хэвийн горимд шилжин ажиллаж байгаа спорт заалуу

2021-01-18

Газрын тосны бүтээгдэхүүн, түлшний хангамж, түгээлт, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд өгөх арга зүйн зөвлөгөө

Газрын тосны бүтээгдэхүүн, түлшний хангамж, түгээлт, тээвэрлэлтийн үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэ

2021-01-16

Үсчин гоо сайхны газруудад хийсэн хяналт шалгалт

Аймгийн Засаг даргын 2021 оны А/03 дугаар захирамж, өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед үсчин гоо сайхны

2021-01-16

© 2021 Говь-Алтай аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.