Сул орон тооны зарлал

30/05/2020 620

Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хилийн эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

Холбоотой мэдээ

Сул орон тооны зарлал

Хилийн Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч, Барилга техникийн хяналтын улсын байца

14/09/2020

Сул орон тооны зарлал

Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Хүнсний чанар, стандартын улсын байцаагч

30/05/2020

© 2022 Говь-Алтай аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.