Заган ойн ач холбогдол

12/05/2020 2361

Элсний нүүлтийг багасгах, говийн усны чийгийг алдагдуулахгүй барих, хур бороо татах, малын бэлчээр болох, гэх мэт ач холбогдолтой.

Цөлжилт, ойн ба хөрсний доройтол нь эрчимтэй явагдаж, нийт нутгийн 79.5 хувь нь цөлжилтөд ороод байна. Цөлжилт нь бэлчээрийн доройтол дагуулж байдаг.

1 ШОО,МЕТР МОДНЫ ЭКОЛОГИ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНЭЛГЭЭ,ТӨГ
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН 2009 ОНЫ 12 ДУГААР САРЫН 11-НИЙ ӨДРИЙН  ДУГААР 394-Р ТУШААЛААР

Д/д

Модны төрөл

Ойн нөөцийн төлбөрийн

Нэгдүгээр муж

Хоёрдугаар муж

Гуравдугаар муж

1

Шинэс 204000 132000 96000

2

Заг 90000 60000 42000

3

Бусад /тоорой, жигд,   сухай/ 81000 51000 36000

4

Бүх төрлийн хэрэглээний хуурай мод 60000 39000 28500
АЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙДЫН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 16-НИЙ ӨДРИЙН  ДУГААР A/176ТУШААЛААР
Д/д Модны төрөл Шууд үр ашгийн Шууд бус үр ашгийн нийт
Төлбөрийн муж
I II III I II II I II III
1 Жодоо тоорой,  сухай 498580 327303 234626 639175 419599 300788 1137755 746902 535414
2 Шинэс 249877 161892 117313 320339 207544 150394 5700216 369436 267707
3 Заг 220548 147814 103236 282740 189496 132346 503288 337310 235582
4 Бүх төрлийн сөөг 98543 62176 44579 126331 79709 57150 224874 141885 101729

Холбоотой мэдээ

© 2023 Говь-Алтай аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.