Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас гаргасан тогтоол шийдвэр

13/04/2020 967
 №   Нэрс  Татаж авах холбоос
1 Хяналт шалгалтанд хяналтын хуудас хэрэглэх журам                                                 Татаж авах…
2 Хяналтын хуудас боловсруулах аргачлал       Татаж авах…
3 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 173 дугаар тушаал       Татаж авах…
4 Автомашин хэрэглэх журам       Татаж авах…
5 Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийг ашиг сонирхолынзөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрэм      Татаж авах…
6 Бүтээгдэхүүнээс дээж авах, хадгалах, тээвэрлэх заавар журам      Татаж авах…
7 Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэгт хамааралгүй асуудлын жагсаалт. МХЕГ-ын даргын 2017 оны А/149 тоот тушаал      Татаж авах…

 

Холбоотой мэдээ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас гаргасан тогтоол шийдвэр

 №   Нэрс  Татаж авах холбоос 1 Хяналт шалгалтанд хяналтын хуудас хэрэглэх журам  

13/04/2020

© 2023 Говь-Алтай аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.