Хяналт шалгалтын төлөвлөгөө

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2021 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/131 дүгээр тушаалаар баталсан Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2021 онд хийх хяналт шалгалтын төлөвлөгөөг “Төрийн хяналт шалгалтын тухай” хуульд заасны дагуу олон нийтэд зарлаж байна.

 

Аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2021 онд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын төлөвлөгөөт шалгалт, зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдах эсэхээ ЭНДЭЭС үзнэ үү.

Хяналт шалгалтын объектын эрсдэлийн ангилалд хамаарах объектын жагсаалт баталсан Монгол Улсын Шадар сайдын 2020 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 147 дугаар тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2021 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөө баталсан МХЕГ-ын даргын 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/131 дүгээр тушаалыг ТАТАЖ авна уу.

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2021 ОНЫ ШАЛГАЛТ, ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хяналтын байгууллага Шалгалтын объектын тоо Зөвлөн туслах үйлчилгээ
үзүүлэх объектын тоо
/давхардалгүй/
Шалгуулагч этгээд 11,874
Шалгуулагч этгээдийн тоо /давхардалгүй/ 8188 4793
Объектын тоо /давхардалгүй/ 9920 5407
Объектын тоо 10,298 5,514
/хяналтын байгууллагаар давхардалтай/
 Объектын тоо 14,557 6,819
/хяналтын чиглэлээр давхардалтай/
МХЕГ 255 0
1 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар 255 0
Нийслэлийн дүн 4,028 2,584
1 Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газар 1,417 1,151
2 Багануур дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 134 64
3 Багахангай дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын тасаг 3 4
4 Баянгол дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 379 171
5 Баянзүрх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 456 250
6 Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 125 60
7 Сонгинохайрхан дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 532 323
8 Сүхбаатар дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 343 154
9 Хан-Уул дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 312 229
10 Чингэлтэй дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс 327 178
Аймгийн дүн 6,015 2,930
1 Архангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 276 152
2 Баян-Өлгий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 298 154
3 Баянхонгор аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 287 131
4 Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 175 117
5 Завхан аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 492 185
6 Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 254 110
7 Говь-Сүмбэр аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 128 57
8 Дархан-Уул аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 243 92
9 Дорноговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 256 93
10 Дорнод аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 377 185
11 Дундговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 182 84
12 Орхон аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 333 176
13 Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 312 216
14 Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 313 92
15 Сүхбаатар аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 263 138
16 Сэлэнгэ аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 244 107
17 Төв аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 390 140
18 Увс аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 285 136
19 Ховд аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 279 170
20 Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 303 218
21 Хөвсгөл аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар 325 177

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2023 Говь-Алтай аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.