Бүтэц зохион байгуулалт

ТӨРИЙН ЗАХИРГАА УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

БАЙГАЛЬ ОРЧИН,  ДЭД БҮТЭЦ, ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН  ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

 

ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, ХҮНСНИЙ ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

 

НЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

 

ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ХИЛ ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТЭС

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2021 Говь-Алтай аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.