ДЭД МЭДЭЭ

Ковид-19 халдварт цартахлын үеийн харилцан ажиллагаа, хариу арга хэмжээний бэлэн байдал

"Ковид-19 халдварт цартахлын үеийн харилцан ажиллагаа, хариу арга хэмжээ" сэдэвт дадлага сургуульд М

Дадлага сургуулилтын үйл ажиллагаа 2020.05.08 05:45

Дадлага сургуулилтын үйл ажиллагаанд Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын бүх албан хаагчид

Дадлага сургуулилтын үйл ажиллагаа 2020.05.07 18:45

Дадлага сургуулилтын үйл ажиллагаанд Говь-Алтай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчид амжилтт

ФОТО МЭДЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Шинэ мэдээ

Санал асуулга

© 2020 Говь-Алтай аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.