Утасны жагсаалт

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН ӨРӨӨНИЙ ДУГААР БОЛОН АЖЛЫН УТАСНЫ ДУГААРУУД

Харьяалах салбар, газар, хэлтэс Нэрс Өрөө Утас
Ажил
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН УДИРДЛАГА
1 Дарга Б.Баасандорж 220 266088
ТАМГЫН ГАЗАР
2 Тамгын газрын дарга Г.Мөнхцэцэг 222 266292
3 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Билгээ 201в 261360
4 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Саруул 201в 261360
5 Дотоод ажил хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн Б.Дэлгэрмаа 216 262754
6 Дотоод ажил хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн Б.Билгээ 220 266088
7 Төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Нандин-Эрдэнэ 216 262754
8 Судлаач – архивч С.Жанчивмаа 121 265740
9 Бичиг хэргийн эрхлэгч Б.Баярцэцэг 101 264786
10 Бичиг хэргийн эрхлэгч А.Билгүүн 101 264786
 Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
11 Хэлтсийн дарга Ж.Болормаа 209 262266
12 Ерөнхий нягтлан бодогч Н.Найданболд 211 263406
13 Төсөв хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Лхамжав 212 262625
14 Ахлах нягтлан бодогч Б.Отгонтэнгэр 211 263406
15 Нягтлан бодогч Ц.Цэрэн 212 262625
16 Нягтлан бодогч Д.Дэлгэрнасан 211 263406
17 Нягтлан бодогч Ж.Батбаяр 212 327588
18 Маркетингийн ажилтан Ж.Энхтуяа 210 263453
19 Нярав Т.Одонжил 210 263453
Хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс
20 Хэлтсийн дарга Н.Эрдэнэсүх 223б 267267
21 Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн Ч.Гантуяа 223 263303
22 Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн Э.Хулан 223 263303
23 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Элбэрэлт 233 263303
24 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Э.Бямбацэцэг 233 263303
25 Олон нийттэй харилцах ажилтан Т.Балжинням 223 263303
Сургалт, хөгжлийн төв
26 Сургалт, хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Түмэндэмбэрэл 216 262754
27 Сургалт, хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Батбаатар 216 262754
28 Сургалт, хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Энхбаатар 216 262754
29 Арга зүйч – зохион байгуулагч Ц.Оюунцэцэг 216 262754
30 Арга зүйч – зохион байгуулагч Д.Тунгалагтамир 216 262754
ЭРХ ЗҮЙ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
31 Газрын дарга Ч.Ариунхур 221 264741
32 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Ё.Отгонжаргал 433 263975
33 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Г.Мөнхболд 433 263975
34 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч С.Батхолбоо 433 263975
35 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Б.Сайнбуян 433 263975
Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс
36 Хэлтсийн дарга Э.Баярмаа 202 205048
37 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Д.Цэцэгмаа 431 263642
38 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Б.Доржханд 431 263642
39 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Б.Адъяабаяр 431 263642
40 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Т.Ундрах 431 263642
41 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Ө.Мөнхзул 431 263642
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР
42 Газрын дарга Д.Ган-Эрдэнэ 219 263113
43 Ахлах мэргэжилтэн С.Болор-Эрдэнэ 225 263650
44 Программист Б.Хатанбаатар 225 263650
ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР
45 Газрын дарга М.Эрдэнэсайхан 224 266979
46 Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Бакыт 217 264260
47 Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Бадамханд 217 264260
48 Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Бумаажав 217 264260
49 Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Баттуул 217 264260
50 Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Даваасамбуу 217 264260
51 Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Дунгармаа 217 264260
52 Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч Х.Шинэцэцэг 217 264260
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ГАЗАР
53 Газрын дарга Б.Мөнхдөл 428 264178
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
54 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч Д.Отгон 402 264320
55 Байгаль орчны салбарын улсын ахлах байцаагч Ө.Мөнхбаяр 401 263219
56 Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Нямдаваа 403 263065
57 Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Х.Оюунчимэг 403 263065
58 Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Наранцэцэг 403 263065
59 Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Нямжав 403 263065
60 Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Батсайхан 403 263065
61 Геологи, уул уурхайн салбарын улсын ахлах байцаагч С.Батмөнх-Эрдэнэ 401 263219
62 Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Цэвээнравдан 426 262881
63 Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Батбаатар 426 262881
64 Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Сансардарьмаа 426 262881
65 Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Эрдэнэбаяр 426 262881
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
66 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч Л.Төгсбаяр 432
67 Боловсролын салбарын улсын ахлах байцаагч М.Нямсүрэн 411 263058
68 Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Эрдэнэчулуун 419 265146
69 Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Батсүх 419 265146
70 Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Өнөржаргал 419 265146
71 Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч А.Мөнхзаяа 419 265146
72 Соёлын салбарын улсын ахлах байцаагч С.Урантөгс 410 261073
73 Соёлын салбарын улсын ахлах байцаагч Д.Отгонбаяр 419 265146
ДЭД БҮТЦИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
74 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч Д.Жаргал 422а 264400
Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс
75 Хэлтсийн дарга, салбарын улсын ахлах байцаагч П.Баасандорж 427б 261695
76 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Ганбаатар 423 263650
77 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Ганчимэг 423 263650
78 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Ганчимэг 423 263650
79 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Энхтүвшин 423 263650
80 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Билгүүн 423 263650
81 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Мөнхтөвшин 423 263650
82 Барилгын техник /өргөх байгууламж/-ийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Дашдаваа 427а 261695
83 Барилгын техник /өргөх байгууламж/-ийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Эрдэнэхүү 427а 261695
Эрчим хүч, хэмжил зүйн хяналтын хэлтэс
84 Хэлтсийн дарга, салбарын улсын ахлах байцаагч А.Бямбадорж 424б 265666
85 Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Мөнхсайхан 424 266063
86 Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Эрхэмбаяр 424 266063
87 Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч Э.Алтансүх 424 266063
88 Хэмжил зүйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Жаргалсайхан 424 266063
Зам, тээвэр, холбоо мэдээллийн хяналтын хэлтэс
89 Хэлтсийн дарга, салбарын улсын ахлах байцаагч Ш.Гэрэлт-Од 425б 263184
90 Харилцаа холбооны хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Бүрэнжаргал 425 263137
91 Тээврийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Х.Саранцэцэг 425 263137
92 Авто замын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Дөлбадрах 425 263137
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
93 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч Б.Батзориг 435 261073
94 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Ууганбаатар 434 260147
95 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Батцэнгэл 434 260147
96 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Ананд 434 260147
97 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Хонгорзул 434 260147
98 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Бүжинлхам 434 260147
99 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ё.Уранбилэг 436б 263101
100 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Одгэрэл 436б 263101
101 Нийгмийн хамгааллын салбарын улсын ахлах байцаагч П.Хорлоо 422б 263876
102 Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч П.Батжаргал 436 264259
103 Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Амарсанаа 436 264259
104 Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Баяраа 436 264259
Хэмжилт, туршилтын төв
105 Ахлах шинжээч С.Одонгэрэл 436б 263101
ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
106 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч Т.Балжинням 417 264180
107 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын улсын ахлах байцаагч А.Мөнгөнцацал 417б 263059
108 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Я.Батцагаан 412 260149
109 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Е.Цэндсүрэн 412 260149
110 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Баясгалан 412 260149
111 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Сарантуяа 412 260149
112 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Баясгалан 412 260149
113 Хөдөө аж ахуйн салбарын улсын ахлах байцаагч Д.Батжаргал 417б 263059
114 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч К.Зураш 418 263320
115 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Батмөнх 418 263320
116 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Э.Оюунсоёмбо 418 263320
117 Ургамал хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Цэрэндулам 418 263320
118 Ургамал хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Баянжаргал 418 263320
ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
119 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч Б.Мөнхтогтох 430
120 Цөмийн болон цацрагийн салбарын улсын ахлах байцаагч Б.Батгэрэл 429б
121 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч И.Ариунсайхан 429 265645
122 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Цэвээнсүрэн 429 265645
123 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Од-Эрдэнэ 430б
124 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Цэнд-Аюуш 429 265645
125 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Түмэндэмбэрэл 429 265645
126 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Буянцогт 430б
127 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Тулга 429 265645
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
128 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч С.Сүнчин 420 263305
129 Эрүүл мэндийн салбарын улсын ахлах байцаагч Л.Гэрэлмаа 411 263058
130 Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Байгальмаа 421 264342
131 Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Долгорсүрэн 421 264342
132 Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Цолмон 421 264342
133 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Батдулам 421 264342
134 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Баясгалан 421 264342
135 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Батсүрэн 421 264342
136 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Золбоо 421 264342
137 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Цолмонбаяр 421 264342
Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
138 Жолооч Б.Ариунболд 263453
139 Жолооч Б.Жаргалсайхан 263453
140 Жолооч Ж.Элбэгдорж 263453
141 Жолооч Э.Жаргалсайхан 263453
142 Жолооч Б.Эегэ 263453
143 Жолооч Н.Болдбаатар 263453

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Зөвлөгөө

Хэвлэлийн хуудаснаа

Санал асуулга

Sorry, there are no polls available at the moment.

© 2022 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.