Утасны жагсаалт

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН ӨРӨӨНИЙ ДУГААР БОЛОН АЖЛЫН УТАСНЫ ДУГААРУУД

Харьяалах салбар, газар, хэлтэс Нэрс Өрөө Утас
Ажил
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН УДИРДЛАГА
1 Дарга Б.Баасандорж 220 266088
ТАМГЫН ГАЗАР
2 Тамгын газрын дарга Г.Мөнхцэцэг 222 266292
3 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Билгээ 201в 261360
4 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Б.Саруул 201в 261360
5 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Энхбаатар 201в 261360
6 Дотоод ажил хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн Б.Дэлгэрмаа 216 262754
7 Дотоод ажил хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн Б.Билгээ 220 266088
8 Төлөвлөлт, тайлагналт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Г.Нандин-Эрдэнэ 216 262754
9 Судлаач – архивч С.Жанчивмаа 121 265740
10 Бичиг хэргийн эрхлэгч А.Билгүүн 101 264786
11 Бичиг хэргийн эрхлэгч 101 264786
 Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
12 Хэлтсийн дарга 209 262266
13 Ерөнхий нягтлан бодогч Н.Найданболд 211 263406
14 Төсөв хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Т.Лхамжав 212 262625
15 Ахлах нягтлан бодогч Б.Отгонтэнгэр 211 263406
16 Нягтлан бодогч Г.Нарангэрэл 212 262625
17 Нягтлан бодогч Д.Дэлгэрнасан 211 263406
18 Нягтлан бодогч Ш.Хишигжаргал 212 327588
19 Маркетингийн ажилтан 210 263453
20 Нярав Т.Одонжил 210 263453
Хамтын ажиллагаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс
21 Хэлтсийн дарга Н.Эрдэнэсүх 223б 267267
22 Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн Ч.Гантуяа 223 263303
23 Гадаад хамтын ажиллагаа хариуцсан ахлах  мэргэжилтэн Э.Хулан 223 263303
24 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Элбэрэлт 233 263303
25 Хэвлэл мэдээлэл, олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Э.Бямбацэцэг 233 263303
26 Олон нийттэй харилцах ажилтан Т.Балжинням 223 263303
Сургалтын төв
27 Сургалт, хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Түмэндэмбэрэл 216 262754
28 Сургалт, хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Батбаатар 216 262754
29 Сургалт, хөгжлийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Эрдэнэсувд 216 262754
30 Арга зүйч – зохион байгуулагч Ц.Оюунцэцэг 216 262754
31 Арга зүйч – зохион байгуулагч Д.Тунгалагтамир 216 262754
ЭРХ ЗҮЙ, ЭРСДЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР
32 Газрын дарга Ч.Ариунхур 221 264741
33 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Ё.Отгонжаргал 433 263975
34 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Г.Мөнхболд 433 263975
35 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч С.Батхолбоо 433 263975
36 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Б.Сайнбуян 433 263975
Эрсдэлийн удирдлагын хэлтэс
37 Хэлтсийн дарга Э.Баярмаа 202 205048
38 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Д.Цэцэгмаа 431 263642
39 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Б.Доржханд 431 263642
40 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Б.Адъяабаяр 431 263642
41 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Т.Ундрах 431 263642
42 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч Ө.Мөнхзул 431 263642
43 Ахлах мэргэжилтэн, улсын ахлах байцаагч М.Марал 431 263642
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ГАЗАР
44 Газрын дарга Д.Ган-Эрдэнэ 219 263113
45 Ахлах мэргэжилтэн С.Болор-Эрдэнэ 225 263658
46 Программист Э.Пунцаг 225 263658
47 Цахимжуулалтын ажилтан Б.Сэлэнгэ 225 263658
ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ, ДОТООД АУДИТЫН ГАЗАР
48 Газрын дарга М.Эрдэнэсайхан 224 266979
49 Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Бадамханд 217 264260
50 Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Бумаажав 217 264260
51 Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Баттуул 217 264260
52 Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Даваасамбуу 217 264260
53 Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Дунгармаа 217 264260
54 Дотоод хяналтын улсын ахлах байцаагч Х.Шинэцэцэг 217 264260
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН НЭГДСЭН ГАЗАР
55 Газрын дарга 428 264178
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИ, УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
56 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч Д.Отгон 402 264320
57 Байгаль орчны салбарын улсын ахлах байцаагч Ө.Мөнхбаяр 401 263219
58 Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Х.Оюунчимэг 403 263065
59 Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Наранцэцэг 403 263065
60 Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Бямбадулам 403 263065
61 Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Батсайхан 403 263065
62 Геологи, уул уурхайн салбарын улсын ахлах байцаагч С.Батмөнх-Эрдэнэ 401 263219
63 Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Цэвээнравдан 426 262881
64 Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Батбаатар 426 262881
65 Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Сансардарьмаа 426 262881
66 Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Эрдэнэбаяр 426 262881
БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
67 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч Л.Төгсбаяр 432
68 Боловсролын салбарын улсын ахлах байцаагч М.Нямсүрэн 411 263058
69 Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Эрдэнэчулуун 419 265146
70 Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Батсүх 419 265146
71 Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Өнөржаргал 419 265146
72 Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Наранбаатар 419 265146
73 Соёлын салбарын улсын ахлах байцаагч С.Урантөгс 410 263104
74 Соёлын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Отгонбаяр 419 265146
75 Соёлын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Оюунзул 419 265146
ДЭД БҮТЦИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
76 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч Д.Жаргал 422а 264400
Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс
77 Хэлтсийн дарга, салбарын улсын ахлах байцаагч П.Баасандорж 427б 261695
78 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Ганбаатар 423 263650
79 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Ганчимэг 423 263650
80 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Ганчимэг 423 263650
81 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Энхтүвшин 423 263650
82 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Билгүүн 423 263650
83 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Мөнхтөвшин 423 263650
84 Барилгын техник /өргөх байгууламж/-ийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Дашдаваа 427а 261695
85 Барилгын техник /өргөх байгууламж/-ийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Эрдэнэхүү 427а 261695
Эрчим хүч, хэмжил зүйн хяналтын хэлтэс
86 Хэлтсийн дарга, салбарын улсын ахлах байцаагч А.Бямбадорж 424б 265666
87 Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Мөнхсайхан 424 266063
88 Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Эрхэмбаяр 424 266063
89 Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч Э.Алтансүх 424 266063
90 Хэмжил зүйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Жаргалсайхан 424 266063
Зам, тээвэр, холбоо мэдээллийн хяналтын хэлтэс
91 Хэлтсийн дарга, салбарын улсын ахлах байцаагч Ш.Гэрэлт-Од 425б 263184
92 Харилцаа холбооны хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Бүрэнжаргал 425 263137
93 Тээврийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Х.Саранцэцэг 425 263137
94 Авто замын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Дөлбадрах 425 263137
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
95 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч Б.Батзориг 435 261073
96 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Ууганбаатар 434 260147
97 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Батцэнгэл 434 260147
98 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Ананд 434 260147
99 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Хонгорзул 434 260147
100 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Бүжинлхам 434 260147
101 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ё.Уранбилэг 436б 263101
102 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Одгэрэл 436б 263101
103 Нийгмийн хамгааллын салбарын улсын ахлах байцаагч П.Хорлоо 422б 263876
104 Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч П.Батжаргал 436 264259
105 Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Амарсанаа 436 264259
106 Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Баяраа 436 264259
107 Туршилт хэмжилтийн төвийн эрхлэгч Т.Барчинлэгсэм 422б 263876
ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
108 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч Б.Алтантуяа 417 264180
109 Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын улсын ахлах байцаагч А.Мөнгөнцацал 417б 263059
110 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Я.Батцагаан 412 260149
111 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Е.Цэндсүрэн 412 260149
112 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Баясгалан 412 260149
113 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Сарантуяа 412 260149
114 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Баясгалан 412 260149
115 Хөдөө аж ахуйн салбарын улсын ахлах байцаагч Д.Батжаргал 417б 263059
116 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч К.Зураш 418 263320
117 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Батмөнх 418 263320
118 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Балжинням 418 263320
119 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Э.Оюунсоёмбо 418 263320
120 Ургамал хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Цэрэндулам 418 263320
121 Ургамал хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Баянжаргал 418 263320
ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
122 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч Б.Мөнхтогтох 430
123 Цөмийн болон цацрагийн салбарын улсын ахлах байцаагч Б.Батгэрэл 429б
124 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Э.Цэрэнчимэг 429 265645
125 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Цэвээнсүрэн 429 265645
126 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Од-Эрдэнэ 430б
127 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Цэнд-Аюуш 429 265645
128 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Түмэндэмбэрэл 429 265645
129 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 430б
130 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Тулга 429 265645
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
131 Газрын дарга, салбарын ерөнхий байцаагч С.Сүнчин 420 263305
132 Эрүүл мэндийн салбарын улсын ахлах байцаагч Л.Гэрэлмаа 411 263058
133 Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Байгальмаа 421 264342
134 Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Долгорсүрэн 421 264342
135 Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Цолмон 421 264342
136 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Батдулам 421 264342
137 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Баясгалан 421 264342
138 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Батсүрэн 421 264342
139 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Золбоо 421 264342
140 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Цолмонбаяр 421 264342
Санхүү, аж ахуйн хэлтэс
141 Жолооч Б.Ариунболд 263453
142 Жолооч Ж.Элбэгдорж 263453
143 Жолооч Э.Жаргалсайхан 263453
144 Жолооч Б.Эегэ 263453
145 Жолооч Н.Болдбаатар 263453

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Зөвлөгөө

Хэвлэлийн хуудаснаа

Санал асуулга

Sorry, there are no polls available at the moment.

© 2023 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.