Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 295 иргэн үйлчлүүлжээ

2022-11-15 233

Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 295 иргэн үйлчлүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авчээ. Энэ хугацаанд иргэн, аж ахуйн нэгжээс ирүүлсэн хариутай 117 албан бичгийн 32.5 хувь, санал хүсэлт, өргөдөл гомдлын 21.2 хувийг тус тус шийдвэрлэсэн байна. Бусад албан бичиг, санал хүсэлт, өргөдөл гомдол хяналтын явцтай байна.

Холбоотой мэдээ

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 295 иргэн үйлчлүүлжээ

Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 295 ирг

2022-11-15

14 хоногийн хугацаанд 325 иргэн үйлчлүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авчээ

Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 325 ирг

2022-09-26

11-11 төвөөр дамжуулан 7 гомдол санал хүлээн авч шийдвэрлэж байна

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд 343 ирг

2022-09-13

© 2022 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.