Сургууль, цэцэрлэг орчмын хүнсний худалдааны газруудаас илэрсэн зөрчлийн 73 хувийг газар дээр нь арилгууллаа

2022-09-14 306
Нийслэлийн 9 дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн ойр орчмын хүнсний худалдааны газруудад 2022 оны 09 дүгээр сарын 05-09-ний өдрүүдэд хяналт шалгалт хийлээ. Шалгалтад 530 худалдааны газар, сүлжээ дэлгүүр, ТҮЦ хамрагдсан байна.
Шалгалтаар 294 зөрчил илрүүлэн 215 буюу 73 хувийг арилгууллаа. Илэрсэн зөрчлийн 36.9 хувь нь хаяг шошгын шаардлага хангаагүй, жижиглэн савласан газрын хаяг, он, сар, өдөр, цаг, минутыг бичээгүй, шошгын мэдээллийг бүрэн тусгаагүй хүнсний түүхий эд бүтээгдэхүүнийг хүнсний сүлжээнээс татан авалт хийлгүүлэн, албан шаардлага хүргүүлэн ажиллалаа.

Мөн хадгалалтын горим алдагдсан, хугацаа дууссан хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг байгууллагын дотоод хяналтын журмын дагуу устгуулж болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийллээ. Худалдаа эрхлэгчдэд Монгол Улсын Эрүүл мэндийн Сайдын 2021 оны 06 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/370 дугаар тушаалын холбогдох заалтын хэрэгжилтийг хангаж ажиллах талаар зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг өгч, зөвлөн тусаллаа.

Холбоотой мэдээ

Сургууль, цэцэрлэг орчмын хүнсний худалдааны газруудаас илэрсэн зөрчлийн 73 хувийг газар дээр нь арилгууллаа

Нийслэлийн 9 дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн ойр орчмын хүнсний худалдааны газруу

2022-09-14

Газар олголтын үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх шалгалт хийж байна

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/96 дугаар удирдамжийн дагуу аймаг, нийслэлийн хэмжээнд газар олголтын үйл

2022-09-09

Сэрэмжлүүлэг: Нийслэл рүү 180 толгой тарваганы тулам хууль бусаар нэвтрүүлэхийг завджээ

Төв аймгийн Лүн сумын шалган нэвтрүүлэх хяналтын цэгээр  энэ сарын 06-ны өдөр 180 толгой тарваганы т

2022-09-09

© 2022 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.