Цахим системээр хүсэлт гаргасан 22 аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгов

2022-09-13 232

Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулахаар 29 байгууллагаас МХЕГ-ын цахим үйлчилгээний системд 32 хүсэлт гаргасны дагуу ЦЦАБХГ-аас аюулгүйн үнэлгээ хийж, шаардлага хангасан 22 аж ахуйн нэгж, байгууллагад цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах 18, цацрагийн үүсгүүр импортлох 4, нийт 22 тусгай зөвшөөрөл олгосон байна.

Холбоотой мэдээ

14 хоногийн хугацаанд 325 иргэн үйлчлүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авчээ

Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 325 ирг

2022-09-26

Цахим системээр хүсэлт гаргасан 22 аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгов

Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулахаар 29 байгууллагаас МХЕГ-ын цахим үйлчилгээний

2022-09-13

© 2022 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.