Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүний хадгалах хугацаа, нөхцөл /Зөвлөмж/

2022-05-20 493

Зөвлөмж:

Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүн. Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS0464:2010 стандартад Бялууны төрлийн бүтээгдэхүүний хадгалах горимыг дараах байдлаар заасан :

Бүтээгдэхүүний ялгах онцлог Хадгалах нөхцөл Хадгалах хугацаа
1 Цөцгийн кремтэй  

0-оос +60С температуртай хөргүүр, хөргөгчид

 

24 цаг

2 Шинэ жимс жимсгэнэтэй
3 Цэлцэн суурьтай
4 Жимс жимсгэнэ, ногооны нухаш, чанамал, цэлцэнтэй  

0-оос +60С температуртай хөргүүр, хөргөгчид

 

48 цаг

5 Сүүн кремтэй
6 Уургийн кремтэй
7 Шоколадтай

 

Анхаарах:

1.Зориулалтын бус газраас хадгалах горимын дагуу хадгалаагүй, шошгын зөрчилтэй, баталгаажилтгүй  бялууны төрлийн бүтээгдэхүүнийг худалдан авахгүй байх.

2.Хадгалалтын онцгой нөхцлийн шаардлагыг хангасан худалдаа үйлчилгээний газраас баталгаажилттай бялууны төрлийн бүтээгдэхүүнийг худалдан авах.

3.Бялуун төрлийн бүтээгдэхүүнийг шошгонд тусгасан нөхцөлд хадгалж, хэрэглэх.

Холбоотой мэдээ

Зохих зөвшөөрөлгүй олборлосон 336.3 грамм алтыг хураан авч Монголбанкинд тушаалаа

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын хяналт шалгалтын явцад зохих зөвшөөрөлгүйгээр олборлосон 336.3 грам

2022-11-10

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь эргэн тойрны 50 метр хүртэлх нийтийн эдэлбэр газрын хог хаягдал, цас, мөсийг цэвэрлэх үүрэгтэй

Аж ахуйн нэгж, байгууллага нь эргэн тойрны 50 метр хүртэлх нийтийн эдэлбэр газрын хог хаягдал, цас,

2022-10-31

© 2022 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.