Сургууль, цэцэрлэгийн агаар дахь цацраг идэвхт радон хийн хэмжээнд тандалт судалгаа хийлээ

2020-09-17 1260

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага энэ оны төлөвлөгөөт ажлын хүрээнд Улаанбаатар хот болон Дархан-Уул, Дорнод, Дорноговь, Орхон, Өмнөговь аймгийн музей, сургууль, цэцэрлэг, номын сан, архивын өрөө, тасалгааны агаарт радоны хуримтлалын хэмжээг тодорхойлж, хүрээлэн буй орчин болон хүн амын эрүүл мэндэд цацрагийн сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байгаа эсэхийг тогтоох тандалт судалгааг хийж гүйцэтгэлээ. Тандалт судалгаагаар нийт 50 байгууллагын өрөө, танхимын агаарт радоны хуримтлалыг тодорхойлох хэмжилт хийж “Цацрагийн аюулгүйн норм”-д заасан зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэтэрсэн долоон байгууллагад зөвлөмж өгчээ.

Байгалийн гаралтай цацраг идэвхт хий радон нь аливаа барилга байгууламжид газрын хөрснөөс цэвэр, бохир усны хоолой, барилгын суурийн ан цаваар өрөө тасалгааны агаарт хуримтлагдан амьсгалын замаар дамжин хүний биед дотоод шарлага үүсгэх эрсдэлтэй байдаг. Иймд өрөө, тасалгаандаа агааржуулалтыг тогтмол хийж, хана, шалны ан цавыг битүүлснээр радоны хийн хуримтлал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх боломжтой.

Холбоотой мэдээ

“Цөмийн материал болон цацрагийн үүсгүүрийн экспорт, импортын хяналт” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа

НҮБ-ын Аюулгүйн зөвлөлөөс гаргасан 1540 дүгээр тогтоолоор цацраг болон цөмийн, химийн, биологийн зэв

2020-10-26

Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлжээ

Булган аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас тус аймагт рентген тоног төхөөрөмж ашиглаж буй Нэгдсэн эм

2020-10-19

И.Ариунсайхан: Гурван нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний дээжид зохиомол цацраг идэвхт цезий-137 изотоп илэрсэн…

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын цөмийн болон цацрагийн аюулгүй байдлын хяналтын газрын улсын ахла

2020-10-16

© 2021 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.