Мэргэжлийн түр сургалтын байгууллагуудад (Зөвлөмж)

2020-05-14 757

Мэргэжлийн түр сургалтын байгууллагуудад

Коронавируст халдвар (COVID-19)-аас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр эрх бүхий байгууллагаас гаргасан зөвлөмж, шаардлагыг хангасан, зохих зөвшөөрөл бүхий сургалтын төвийн танхимын сургалтыг үе шаттай эхлүүлэх, танхимын сургалтад 16-аас доош насны хүүхдийг хамруулахгүй байх талаар Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдрийн 166 дугаар тогтоол гарсантай холбогдуулан дараах зөвлөмжийг баримталж ажиллах шаардлагатай.

ЗӨВЛӨМЖ ҮЗЭХ

Холбоотой мэдээ

Үер, усны болзошгүй аюулаас сэрэмжлүүлж байна

Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Сүхбаатар, Дорнод, Хэнтий болон Төв аймгийн нутгаар 2020

2020-08-11

ҮЕРИЙН УСНЫ АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ АВАХ ТУХАЙ ЗӨВЛӨМЖ

/Зам тээврийн хөгжлийн яам, Зам тээврийн хөгжлийн төв, авто замын хариуцагч аж ахуйн нэгж, байгуулла

2020-07-16

Далайн гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэхгүй

Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн 24 дэх удаагийн хуралдаанаар БНХАУ-аас 20

2020-06-29

© 2020 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.