Фото мэдээ

14 хоногийн хугацаанд 325 иргэн үйлчлүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авчээ

Өнгөрсөн 14 хоногийн хугацаанд Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын Зөвлөгөө мэдээллийн төвөөр 325 иргэн үйлчлүүлж, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө авчээ.

2022-09-26

Цахим системээр хүсэлт гаргасан 22 аж ахуйн нэгжид тусгай зөвшөөрөл олгов

Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа явуулахаар 29 байгууллагаас МХЕГ-ын цахим үйлчилгээний системд 32 хүсэлт гаргасны дагуу ЦЦАБХГ-аас аюулгүйн үнэлгээ хийж, шаардлага хангасан 22 аж ахуйн нэгж, байгууллагад цацрагийн үүсгүүр ашиглах, хадгалах 18, цацрагийн үүсгүүр импортлох 4, нийт 22 тусг

2022-09-13

Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, “Үдийн хоол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зөвлөмж

Сургуулийн хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, “Үдийн хоол” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхдээ аюулгүй хүнсээр, тогтвортой эх үүсвэрээс, хүртээмжтэй хангах ёстой. Хоол үйлдвэрлэлд ашиглах түүхий эд, бүтээгдэхүүн нь гарал үүсэл, мал эмнэлгийн гэрчилгээ, тохирлын баталгаатай байх, тухайн орон нутгийн болон үндэсний ү

2022-08-31

Сургуулийн орчинд худалдаалахыг хориглосон хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалт

Эрүүл мэндийн сайдын 2021 оны 06 сарын 15-ны өдрийн А/370 тушаалаар Сургуулийн орчинд худалдаалахыг хориглосон дараах хүнсний бүтээгдэхүүний жагсаалтыг баталсан. Бүх төрлийн хийжүүлсэн ундаа Энергийн болон спортын ундаа Байгалийн бус гаралтай амт, өнгө, үнэр оруулагч агуулсан хуурай сироп

2022-08-31

Болзошгүй осол, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тээврийн аюулгүй байдал, холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор усан замын тээврийн ажил үйлчилгээ эрхлэгчдэд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Болзошгүй осол, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тээврийн аюулгүй байдал, холбогдох хууль, дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах зорилгоор усан замын тээврийн ажил үйлчилгээ эрхлэгчдэд дараах зөвлөмжийг хүргүүлж байна. 1.Усан замын нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсны

2022-07-04

Нүхэн жорлон, угаадасны нүх, бохирын цооног ашиглагч иргэн, ААН-д зөвлөж байна

Долоо хоногт 2-3 удаа зориулалтын бодис, уусмалыг найруулж, халдваргүйжүүлж байх Усны эх үүсвэрийн худгаас 200 метр, ус түгээх цэгээс 20 метр-ээс багагүй зайд барих Ундны усны эх үүсвэрийн хамгаалалтын бүсэд нүхэн жорлон, Угаадасны нүх, бохирын цооног Байгаа нөхцөлд усыг унд, ахуйд хэрэглэхгүй

2022-06-30

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Зөвлөгөө

Хэвлэлийн хуудаснаа

Санал асуулга

Sorry, there are no polls available at the moment.

© 2022 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.