Хүнсний үйлдвэрлэл, мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэдийн бүрдүүлэх материал

2020-02-15 2295

Хүнсний үйлдвэрлэл, мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэдийн бүрдүүлэх материал

 

www.inspection.gov.mn сайтад байршуулсан хяналтын хуудсанд тусгагдсан шаардлагын дагуу эрхлэх үйл ажиллагаандаа тохируулан ажлын байраа бэлдсэний дараа Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хүсэлт гаргана.

1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

2. Аж ахуйн нэгж, байгууллага болон үйлдвэр, үйлчилгээний талаарх товч танилцуулга, хүний нөөцийн мэдээлэл

3. Байгууллагын байрны гадаад, дотоод схем зураг

4. Онцгой байдлын газраас галын аюулгүй байдлын тухай дүгнэлт

5. Аж ахуйн нэгжийн хүсэлт

 

Согтууруулах ундаа  үйлдвэрлэх дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх бичиг баримт

Холбоотой мэдээ

Сүхбаатар онгоцны үйлдвэрлэгчийн зориулалтыг өөрчилсөн, аврах завь, усчин аврагч хүрэлцээгүй, тусгай зөвшөөрлийн  хугацаа дууссан байна

Болзошгүй осол, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, тээврийн аюулгүй байдал, холбогдох хууль, дүрэм, жура

2022-07-04

БАЯР НААДЫМ ҮЕЭР ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ ХҮНСНИЙ ХУДАЛДАА, ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭГЧ НАРТ /Зөвлөмж/

Зөвлөмж хүргүүлэх тухай PDF хувилбараар үзэх Үндэсний их баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэхтэй

2022-07-01

Нүхэн жорлон, угаадасны нүх, бохирын цооног ашиглагч иргэн, ААН-д зөвлөж байна

Долоо хоногт 2-3 удаа зориулалтын бодис, уусмалыг найруулж, халдваргүйжүүлж байх Усны эх үүсвэрий

2022-06-30

© 2022 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.