Хүнсний үйлдвэрлэл, мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэдийн бүрдүүлэх материал

2020-02-15 2661

Хүнсний үйлдвэрлэл, мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэдийн бүрдүүлэх материал

 

www.inspection.gov.mn сайтад байршуулсан хяналтын хуудсанд тусгагдсан шаардлагын дагуу эрхлэх үйл ажиллагаандаа тохируулан ажлын байраа бэлдсэний дараа Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад хүсэлт гаргана.

1. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

2. Аж ахуйн нэгж, байгууллага болон үйлдвэр, үйлчилгээний талаарх товч танилцуулга, хүний нөөцийн мэдээлэл

3. Байгууллагын байрны гадаад, дотоод схем зураг

4. Онцгой байдлын газраас галын аюулгүй байдлын тухай дүгнэлт

5. Аж ахуйн нэгжийн хүсэлт

 

Согтууруулах ундаа  үйлдвэрлэх дүгнэлт гаргахад бүрдүүлэх бичиг баримт

Холбоотой мэдээ

© 2023 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.