Сахилгын шийтгэл

2020-02-15 984

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль зөрчсөн ажилтнуудад сахилгын шийтгэл ногдуулсан байдал.

ТУШААЛЫН ДУГААР ХОЛБООС
2015 он
1 Б-22 Татах…
2 Б-41 Татах…
3 Б-48 Татах…
2016 он

Холбоотой мэдээ

© 2022 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.