Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас гаргасан тогтоол шийдвэр

2020-02-15 4004
1 Хяналт шалгалтанд хяналтын хуудас хэрэглэх журам.                                                   Татаж авах…
2 Хяналтын хуудас боловсруулах аргачлал.                                                                       Татаж авах…
3 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын даргын 173 дугаар тушаал                               Татаж авах…
4 Автомашин хэрэглэх журам                                                                                               Татаж авах
5  Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагчийг ашиг сонирхолын

зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх ёс зүйн дүрэм                                                               Татаж авах…

6  Бүтээгдэхүүнээс дээж авах, хадгалах, тээвэрлэх заавар журам                                   Татаж авах…
7 Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэгт хамааралгүй асуудлын жагсаалт. МХЕГ-ын даргын 2017 оны А/149 тоот тушаал                                                                                                             Татаж авах
8 Аргачлал батлах тухай. 2016 оны 12 сарын 16-ны өдөр                                               Татаж авах
9 Заавар батлах тухай. 2018 оны 07 сарын 09-ний өдөр                                                  Татаж авах
10 Импортын бараанд эрсдэлийн ангиллаар хяналт шалгалт хийх заавар. 2017.05.25 А/95    Татаж авах
11 Импортын барааг шалгах хяналтын хуудасны код. 2017.05.25 А/95 хавсралт       Татаж авах
12 “Мэргэжлийн хяналт шалгалтын ерөнхий шаардлага” стандарт. 2019.04.23 А/67     Татаж авах

 

Холбоотой мэдээ

© 2022 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.