Үйл ажиллагааны ил тод байдал

Улсын байцаагч, албан хаагчийн ёс зүй, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээллийг хүлээн авч байна

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 2021 оны 11 дүгээр сарын 03-ны өдрөөс эхлэн Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газарт  ажлын 10 хоногийн хугацаатай төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийгдэж байгаа тул тус хяналтын газрын албан хаагчдын ёс зүй, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой санал, гомдол мэдээллийг 180

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС 2021 ОНД ХИЙХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.      

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын 2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

№ Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Арга хэмжээний шалгуур үзүүлэлтийн хүрэх түвшин Хэрэгжилт Хувь Зорилт 1. Мэргэжлийн хяналтын тогтолцоог шинэчлэн, зохион байгуулалтын бүтцийг өөрчлөн зохион байгуулах 1.1 Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг өөрчлөх арга хэмжээ ав

МХЕГ-ын 2014 онд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд хийгдсэн ажлын үр дүн

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС 2014 ОНД ДЭВШҮҮЛСЭН БОДЛОГЫН ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: Зорилт 1. Мэргэжлийн хяналтын тогтолцоог шинэчлэн, зохион байгуулалтын бүтцийг өөрчлөн зохион байгуулах; “Хяналтын тухай хуулийн төсөл, түүнийг дагалдан нэмэлт өөрчлөлт орох хуулийн төслүүдийг УИХ-д өргөн бар

МХЕГ-ын эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилт, зорилго

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хууль тогтоомжийг сахиулан, хүний болон нийгмийн тогтвортой хөгжил, бизнес эрхлэх таатай орчинг дэмжиж, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрхэм зорилго о

Төрийн үйлчилгээ, захидал харилцааны асуудал хариуцсан албан хаагчийн овог, нэр, албан тушаал, хариуцсан ажил, ажиллах журам, харилцах утас, иргэдийг хүлээн авч уулзах цагийн хуваарь

№ Овог, нэр Албан тушаал Харилцах утас Ажиллах цагийн хуваарь   1 Т.Баярцэцэг МХЕГ-ын өргөдөл гомдол, албан хэрэг хөтлөлт хариуцсан мэргэжилтэн   264786 1800-1286 Даваа-Баасан гаригт 08.00-17.00 Цайны цаг 12.00-13.00   № ХАРИУЦАХ ГАЗ

Ёс зүйн хороо ажиллах эрх зүйн орчин

  "Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм". ЗГ-ын 2010 оны 288-р тогтоол. Татаж авах... "Төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, ёс зүйн зөрчлийг хянан шийдвэрлэхжурам". ТАЗ-ын 2010 оны 129-р тогтоол. Татаж авах... "МХЕГ-ын Ёс зүйн хоро

Нийтээр дагаж мөрдөх шийдвэрийн жагсаалт

ШАДАР САЙД, МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРААС БАТАЛСАН УЛСЫН НЭГДСЭН БҮРТГЭЛД БҮРТГЭЛТЭЙ ШИЙДВЭРИЙН ЖАГСААЛТ Д/д Агуулга Улсын нэгдсэн бүртгэлийн дугаар Баталсан албан тушаалтан ОГНОО Дугаар 1 Шадар сайд 2011.03.30 19 “Бүтээгдэхүүнээс дээж авах, түүнийг хадгалах, тээв

Системийн тайлан /2015 оны эхний хагас жилийн/

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газраас 2015 оныг хяналт шалгалтыг иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, хөгжлийг дэмжих, эдийн засгийг тэтгэхэд чиглэсэн жил болгож байна. НЭГ. Ерөнхий зүйл Мэргэжлийн хяналтын байгууллагад Монгол Улсын 2015 оны Төсвийн тухай хуулиар Мэргэжл

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газарт хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүд

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар ашиг хүртэгчээр нь оролцдог болон оролцохоор төлөвлөж буй 5 төсөл, хөтөлбөр хэрэгжиж байгаа бөгөөд эдгээрийг товч танилцуулбал: ХБНГУ-ын Геошинжлэх ухаан, байгалийн нөөцийн холбооны хүрээлэнгээс хэрэгжүүлж буй “Уул уурхайн салбар дахь байгаль орчны хамгаалал” 

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Зөвлөгөө

Хэвлэлийн хуудаснаа

Санал асуулга

Sorry, there are no polls available at the moment.

© 2023 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.