Эрх зүйн төсөл, хэлэлцүүлэг

УЛСЫН БАЙЦААГЧИЙН ЭРХ ОЛГОХ, ЦУЦЛАХ ЖУРМЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Улсын байцаагчийн эрх олгох, цуцлах болон үнэмлэх, тэмдэг олгох, хэрэглэх, түүнд хяналт тавихтай холбогдсон харилцааг зохицуулах журмын төсөлд санал авч байна. Журмын төслийг PDF хувилбараар ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ Та саналаа otgonjargal.yo@inspection.gov.mn цахим хаягаар ирүүлээрэй. Шаардлагатай

Хяналт шалгалтын нийтлэг журмын төсөлд санал авч байна

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд заасан хяналт шалгалтын үйл ажиллагааны горим, үндсэн шаардлага, хяналт шалгалтын төлөвлөгөө, эрсдэлийн шалгуур үзүүлэлт болон хяналтын хуудсыг боловсруулах, батлахтай холбогдсон нийтлэг харилцааг зохицуулах “ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН НИЙТЛЭГ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч ба

ТӨРИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Төслийн файлыг татах Үзэл баримтлал татах Танилцуулга татах Холбогдох цахим хаяг: tusul@inspection.gov.mn Утас: 264551

“Тусгай зөвшөөрөл болон уурхайн талбайн хил тогтоох, шав тэмдэг тавих техникийн шаардлага”-ын төсөлд санал авч байна

Ашигт малтмалын тухай хуулийн 36 дугаар зүйлийн 36.1-д заасан “Тусгай зөвшөөрөл болон уурхайн талбайн хил тогтоох, шав тэмдэг тавих техникийн шаардлага”-ыг шинэчлэн боловсруулсан тул саналаа дараах хаягаар ирүүлнэ үү. Техникийн шаардлагыг PDF хувилбараар ЭНД ДАРЖ үзнэ үү. Цахимаар: narantsatsr

“ТЭСЭРЧ ДЭЛБЭРЭХ БОДИС, ТЭСЭЛГЭЭНИЙ ХЭРЭГСЛИЙН ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналт тавих тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.7 дахь заалтын дагуу шинэчлэн боловсруулсан “Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн тээвэрлэлтийн аюулгүй ажиллагааны журам”-ын төсөлд аж ахуйн нэгж байгуулагуудаас санал авч байна. Журмын т

ХҮНС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ /төсөл/

ХҮНС БАЯЖУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТЫН ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт хүнсийг амин дэм, эрдэс бодисоор үйлдвэрийн аргаар албан журмаар баяжуулах, үйлдвэрлэх, баяжуулагч бэлдмэл, баяжуулсан хүнс импортлох, экспортлох үйл ажиллагаанд тавих төрийн хяналттай холбоо

“Рентген кабинет, ионжуулагч туяа үүсгэгч аппарат төхөөрөмжийг ашиглах, суурилуулах болон рентген шинжилгээ хийх үед мөрдөх цацрагийн аюулгүй ажиллагааны дүрэм” ТӨСӨЛ

Нэг. Зорилго Энэхүү дүрэм нь ионжуулагч цацрагийн сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цацрагтай орчинд аюулгүй ажиллах шаардлагууд болон түүнийг дагаж мөрдөх хэм хэмжээг тогтоосон эрх зүйн акт юм. Дүрмийн төслийн ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.

ГЭРЧИЛГЭЭ, МЭДЭГДЭЛ ОЛГОХ БИЧИГ БАРИМТЫГ ХҮЛЭЭН АВАХ, ХАРИУ ӨГӨХ ЖУРАМ /ТӨСӨЛ/

Нэг. Нийтлэг үндэслэл Амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд экспорт, импортын гэрчилгээ, импорт болон дамжуулан тээвэрлэх мэдэгдэл хүссэн хүсэлт /цаашид “хүсэлт” гэх/-ийг хүлээн авах, нягтлан хянах, бүртгэх, баталгаажуулах, хариу өгөхтэй холбогдсон Мэргэжлийн хяналтын байгу

АХУЙН ШАВЖ, МЭРЭГЧ УСТГАЛ, ХАЛДВАРГҮЙТГЭЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД МӨРДӨХ ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ /ТӨСӨЛ/

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэхүү дүрмийн зорилго нь ахуйн шавж, мэрэгч устгал, халдваргүйтгэл /АШМУХ/-ийн үйлчилгээний байгууллагад ажиллагсдын болон үйлчлүүлэгчийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах, тухайн үйлчилгээний улмаас хүнс, хоол, бараа бүтээгдэхүүн химийн бодис, хор, өгөөшөөр бохирдох, х

ЗОЧИД БУУДАЛ, ЖУУЛЧНЫ БААЗ, АМРАЛТЫН ГАЗРЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХАЛДВАР ХАМГААЛЛЫН ҮЛГЭРЧИЛСЭН ДҮРЭМ /ТӨСӨЛ/

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Эрүүл ахуйн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь заалтад заасны дагуу үсчин, гоо сайхны газар нь үйл ажиллагаа, үндсэн зорилго, зорилт, чиг үүргээ хэрэгжүүлэхдээ эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын үлгэрчилсэн дүрэм (цаашид “дүрэм” гэх)-ийг баримтална. ДҮРМИЙН ТӨСЛИЙГ ЭН

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Зөвлөгөө

Хэвлэлийн хуудаснаа

Санал асуулга

Sorry, there are no polls available at the moment.

© 2023 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.