Төрийн үйлчилгээ

“БНХАУ-Д МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЭКСПОРТЛОХ, ХҮСЭЛТЭЙ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН ЖУРАМ, ХЯНАЛТЫН ХУУДСУУД”

Доорх холбоосууд дээр дарна уу. -БНХАУ-д мах, махан бүтээгдэхүүн экспортлох хүсэлтэй аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан журам, хяналтын хуудсууд -Импортын мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч гадаадын аж ахуйн нэгж /ААН/-ийг бүртгэх нөхцөл, шаардлагыг шалгах хяналтын хуудас 1 -Импортын мах, махан

Мал, амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд Экспортын гэрчилгээ, Импортын мэдэгдэл авахад цахимаар хүсэлт илгээх заавар

Мал, амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнд Экспортын гэрчилгээ, Импортын мэдэгдэл авахад цахимаар хүсэлт илгээх заавартай ЭНДЭЭС танилцана уу.

Байгаль орчин, геологи уул уурхайн чиглэлээр бүрдүүлэх бичиг баримт

ТЭСРЭХ МАТЕРИАЛЫН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ Уурхай дээр байх бичиг баримтын жагсаалт

Хүнсний үйлдвэрлэл, мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэдийн бүрдүүлэх материал

Хүнсний үйлдвэрлэл, мал эмнэлгийн ажил, үйлчилгээ, худалдаа эрхлэх аж ахуйн нэгж, иргэдийн бүрдүүлэх материал   www.inspection.gov.mn сайтад байршуулсан хяналтын хуудсанд тусгагдсан шаардлагын дагуу эрхлэх үйл ажиллагаандаа тохируулан ажлын байраа бэлдсэний дараа Мэргэжлийн хяналтын б

Экспорт, импорт, хил, хорио цээрийн хяналтын газраас олгосон гэрчилгээ, мэдэгдэл

МАЛ, АМЬТАН ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ГЭРЧИЛГЭЭ, МЭДЭГДЭЛ ОЛГОСОН МЭДЭЭ 2019 ОН Нэгдүгээр сар Хоёрдугаар сар Гуравдугаар сар Дөрөвдүгээр сар Тавдугаар сар Зургаадугаар сар Долоодугаар сар Наймдугаар сар Есдүгээр сар Аравдугаар сар Арван нэгдүгээр

Зөвлөгөө, мэдээллийн төвөөс Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ, ажилтнуудын нэрс, цагийн хуваарь

Зөвлөгөө, мэдээллийн төв Утас: 51+264786 № Овог нэр Албан тушаал Чиг үүрэг Цагийн хуваарь 1 Б.Дэлгэрмаа Дотоод ажил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Байгууллагын тусгай дугаарын утсанд мэдээлэл, зөвлөгөө авахаар хандсан иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад зөвлөгөө

Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олголтын мэдээ

Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олголтын мэдээ 2019 он Нэгдүгээр сар Хоёрдугаар сар Гуравдугаар сар Дөрөвдүгээр сар Тавдугаар сар Зургаадугаар сар Долоодугаар сар Наймдугаар сар Есдүгээр сар Аравдугаар сар Арван нэгдүгээр сар

Цацрагийн үүсгүүртэй холбоотой үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх баримт бичиг

Импортын тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх материалын бүрдэл Тусгай зөвшөөрөл хүсэхэд бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт  Цацрагийн үүсгүүрийн тусгай зөвшөөрлийг сунгуулахад шаардлагатай баримт бичгийн жагсаалт    Улсын тэмдэгтийн хураамж төлөх заавар   1. Каротажийн багаж ашигла

Экспорт, импорт, хилийн хорио цээрийн хяналтын газарт хүсэлт өгөхөд бүрдүүлэх баримт бичиг

ЭКСПОРТИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ, ИМПОРТ, ДАМЖУУЛАН ТЭЭВЭРЛЭХ МЭДЭГДЭЛ, ХҮСЭЛТ ХҮЛЭЭН АВАХ, ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТ БИЧИГ МАХ, МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БНХАУ-Д ЭКСПОРТЛОХ МЭДҮҮЛЭГ ХЭРХЭН БЭЛДЭХ ТУХАЙ 1. БНХАУ-д экспортлох мах, махан бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрүүд цахимаар хэрхэн бүртгүүлэх тухай зөвлөмжи

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Зөвлөгөө

Хэвлэлийн хуудаснаа

Санал асуулга

Sorry, there are no polls available at the moment.

© 2023 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.