Зөвлөмжүүд

ТОХИРЛЫН БАТАЛГААНД ЗААВАЛ ХАМРАГДАХ ЗАРИМ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ИМПОРТЛОГЧ ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД

ТОХИРЛЫН БАТАЛГААНД ЗААВАЛ ХАМРАГДАХ ЗАРИМ БҮТЭЭГДЭХҮҮН ИМПОРТЛОГЧ ИРГЭД, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД   2020.02.06 Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга 2017 онд батлагдсан ба тус хуулийн 13.2-д “Тохирлын үнэ

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС ИМПОРТЛОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

ХИМИЙН ХОРТ БОЛОН АЮУЛТАЙ БОДИС ИМПОРТЛОХОД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА   1.Импортлогч нь Хилийн боомт дахь Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба, хэлтэст импортолж буй химийн хорт болон аюултай бодисын нэр, тоо хэмжээ, тээвэрлэж буй тээврийн хэрэгслийн талаар мэдэгдэж хяналт шалгалт хийлгэнэ. 2.Улсын бай

ХӨРГӨЛТ, АГААРЖУУЛАЛТЫН БОЛОН ХӨӨСӨНЦӨРИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ИМПОРТЛОГЧ, ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД

Монгол Улс Озоны давхаргыг хамгаалах тухай Венийн Конвенци, Озоны үе давхаргыг задалдаг бодисын тухай Монреалийн Протокол болон тэдгээрт оруулсан 1990 оны Лондонгийн, 1992 оны Копенгагений, 1999 оны Бээжингийн нэмэлтүүдэд нэгдэн орж озон задалдаг бодисын хэрэглээг үе шаттай бууруулж, улмаар бүрэн хя

14.АМЬД МАЛ, АМЬТАНД ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

14.АМЬД МАЛ, АМЬТАНД ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

13. УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ИМПОРТЫН МЭДЭГДЛИЙГ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

13. УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ИМПОРТЫН МЭДЭГДЛИЙГ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

12. МОД, МОДОН БЭЛДЭЦ, МОНГОЛ ГЭРИЙН МОДОНД ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ

12. МОД, МОДОН БЭЛДЭЦ, МОНГОЛ ГЭРИЙН МОДОНД ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ

11. УРГАМАЛ, ҮР, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

11. УРГАМАЛ, ҮР, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

10. УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ДАМЖУУЛАН ӨНГӨРҮҮЛЭХ МЭДЭГДЭЛ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

10. УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭД, БҮТЭЭГДЭХҮҮНД ДАМЖУУЛАН ӨНГӨРҮҮЛЭХ МЭДЭГДЭЛ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН ИЖ БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

8. МАЛ, АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭДЭД ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

8. МАЛ, АМЬТНЫ ГАРАЛТАЙ ТҮҮХИЙ ЭДЭД ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

7. ҮСЛЭГ АНГИЙН АРЬС, ЗАГАСАНД ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

7. ҮСЛЭГ АНГИЙН АРЬС, ЗАГАСАНД ЭКСПОРТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОХОД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИМТ БИЧГИЙН БҮРДЛИЙГ ШАЛГАХ ХУУДАС

Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн нэг өдөр

Зөвлөгөө

Хэвлэлийн хуудаснаа

Санал асуулга

Sorry, there are no polls available at the moment.

© 2023 Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан.