United-Kingdom-flag-icon

Facebook

YouTube

yos zui kod

 2016 surgaltiin tuluwluguu

1800-1286

yos zui bichigtei

 

Баримт бичгийн нэр

Бичиг баримтын шаардлага

Хуулийн үндэслэл

1

Хүсэлт

Хүсэлт нь дараах мэдээллийг агуулсан байна.

  • Бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээ
  • Боловсруулалтын байдал, савлалт, хаяг шошго, чанар, аюулгүй байдлын талаархи мэдээлэл
  • Нэвтрүүлэх  хугацаа, хилийн боомт, замын чиглэл, тээврийн хэрэгслийн төрөл
  • Хуулбар хувь
  • Жилд нэг удаа шинэчилнэ
  • Хуулбар хувь
  • Жилд нэг удаа шинэчилнэ

Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь заалт,

Засгийн газрын 2003 оны 173 тоот тогтоолын 3 дугаар хавсралтаар батлагдсан “Амьтан, ургамал, түүхий эд, бүтээгдэхүүнд экспорт, импортын гэрчилгээ олгох журам”-ын 2.1 дэх заалт

2

Худалдах, худалдан авах буюу бэлэглэлийн  гэрээ эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг

 

3

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэний хувьд иргэний үнэмлэх

 
 

2    3    4    5   1