United-Kingdom-flag-icon

Facebook

YouTube

СХД, Хар хорингийн Мини дэлгүүрээс 5 сартай хүүхдийн Фрутя Няня вананатай жүүс худалдан авахад хугацаа нь дууссан байна. Шалгаж өгнө үү.

Шийдвэрлэлт: Холбогдох улсын байцаагчтай хамтран хяналт хийхэд хугацаа дууссан хүнсний бүтээгдэхүүн байхгүй байна. Тус хүнсний дэлгүүрт илэрсэн зөрчлийг үндэслэн 02-02-180/272 тоот албан шаардлага хүргүүллээ. Иргэнд утсаар хариу мэдэгдэв.

2    3    4    5   1