United-Kingdom-flag-icon

Facebook

YouTube

yos zui kod

 2016 surgaltiin tuluwluguu

1800-1286

yos zui bichigtei

Нэвтрэх

Баримт бичгийн нэр

Бичиг баримтын шаардлага

Хуулийн үндэслэл

1

Хүсэлт

Хүсэлт нь дараах мэдээллийг агуулсан байна.

  • Бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээ
  • Боловсруулалтын байдал, савлалт, хаяг шошго, чанар, аюулгүй байдлын талаархи мэдээлэл
  • Нэвтрүүлэх  хугацаа, хилийн боомт, замын чиглэл, тээврийн хэрэгслийн төрөл
  • Хуулбар хувь
  • Жилд нэг удаа шинэчилнэ
  • Хуулбар хувь
  • Жилд нэг удаа шинэчилнэ

Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт шалгалтын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2 дахь заалт

2

Худалдах, худалдан авах буюу бэлэглэлийн  гэрээ эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг

 

3

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, иргэний хувьд иргэний үнэмлэх

 

Тайлбар:

―    Импортын мэдэгдэл нь олгосон өдрөөс хойш 6 сарын хугацаанд хүчинтэй.

Импортын мэдэгдлийн үнэ 5000₮ (Улаанбаатар хотын банкны 2611172280 тоот данс)

2    3    4    5   1