Mongolia-Flag-icon

Facebook

YouTube

yos zui bichigtei eng

1800-1286-eng

Share this post
FaceBook  Twitter     

Монгол улсын хуулиуд

Хуулиуд

огноо

татах

Ерөнхий хуулиуд

1

Монгол Улсын Үндсэн хууль

1992-01-13

Татаж авах

2

Захиргааны хариуцлагын тухай хууль

1992-11-27

Татаж авах

3

Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай

2002-12-26

Татаж авах

4

Төрийн хяналт шалгалтын тухай

2003-01-03

Татаж авах

5

Төрийн албаны тухай

2002-06-28

Татаж авах

МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГААС ХЯНАЛТ ТАВЬДАГ ХУУЛЬ

1

Авто замын тухай хууль

1998-01-02

Татаж авах

2

Авто тээврийн тухай хууль

1999-06-04

Татаж авах

3

Агаарын тухай хууль

2012-05-17

Татаж авах

4

Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

2001-02-01

Татаж авах

5

Ажиллах хүч гадаадад гаргах, гадаадаас ажиллах хүч, мэргэжилтэн авах тухай хууль

2001-04-12

Татаж авах

6

Амьтан, ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио цээрийн хяналт, шалгалтын тухай хууль

2002-11-28

Татаж авах

7

Амьтны тухай хууль

2012-05-17

Татаж авах

8

Ариун цэврийн тухай хууль

1998-05-07

Татаж авах

9

Архидан согтуурахтай тэмцэх тухай хууль

1998-01-02

Татаж авах

10

Ахмад настны нийгмийн хамгааллын тухай хууль

2005-12-08

Татаж авах

11

Ашигт малтмалын тухай хууль

2006-07-08

Татаж авах

12

Аялал, жуулчлалын тухай хууль

2000-05-05

Татаж авах

13

Бага, дунд боловсролын тухай хууль

2002-05-03

Татаж авах

14

Боловсролын тухай хууль

 2002-05-03

Татаж авах

15

Байгалийн ургамлын тухай

1995-04-11

Татаж авах

16

Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай

2012-05-17

Татаж авах

17

Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль

1995-03-30

Татаж авах

18

Барилгын тухай хууль

2008-02-05

Татаж авах

19

Газрын тухай хууль

2002-06-07

Татаж авах

20

Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль

2005-07-01

Татаж авах

21

Газрын тосны тухай хууль

1991-01-18

Татаж авах

22

Газрын хэвлийн тухай хууль

1988-11-29

Татаж авах

23

Геодези, зураг зүйн тухай хууль

1997-10-31

Татаж авах

24

Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, олборлохыг хориглох тухай

2009-07-16

Татаж авах

25

Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

1997-12-05

Татаж авах

26

Давс иоджуулж, иод дутлаас сэргийлэх тухай хууль

2003-10-10

Татаж авах

27

Дархлаажуулалтын тухай хууль

2000-04-20

Татаж авах

28

Донорын тухай хууль

2000-01-28

Татаж авах

29

Дээд боловсролын тухай хууль

2002-05-03

Татаж авах

30

Зар сурталчилгааны тухай хууль

2002-05-30

Татаж авах

31

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль

2006-06-29

Татаж авах

32

Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн тухай хууль

2007-07-27

Татаж авах

33

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай

1995-04-17

Татаж авах

34

Иргэний эрvvл мэндийн даатгалын тухай хууль

2002-04-25

Татаж авах

35

Кадастрын зураглал ба газрын кадастрын тухай хууль

1999-12-16

Татаж авах

36

Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх тухай хууль

2004-05-14

Татаж авах

37

Малын удмын сан, эрүүл мэндийг хамгаалах тухай хууль

2001-06-07

Татаж авах

38

Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай хууль

2002-11-28

Татаж авах

39

Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль

2002-06-27

Татаж авах

40

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хууль

2009-02-13

Татаж авах

41

Нийгмийн даатгалын тухай хууль

1994-05-31

Татаж авах

42

Нийгмийн даатгалын сангаас олгох үйлдвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалсан өвчний тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөрийн тухай хууль

1994-06-07

Татаж авах

43

Нийгмийн халамжийн тухай хууль

2012-01-19

Татаж авах

44

Нягтлан бодох бvртгэлийн хууль

2001-12-13

Татаж авах

45

Ойн тухай хууль

2012-05-17

Татаж авах

46

Орон сууцны тухай хууль

1999-04-22

Татаж авах

47

Радио долгионы тухай хууль

1999-06-04

Татаж авах

48

Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай

2003-11-07

Татаж авах

49

Соёлын өвийг хамгаалах тухай хууль

2001-06-08

Татаж авах

50

Соёлын тухай хууль

1996-04-11

Татаж авах

51

Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хууль

2003-05-15

Татаж авах

52

Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай хууль

2008-05-23

Татаж авах

53

Сууц өмчлөгчдийн холбооны эрх зүйн байдал, нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн тухай хууль

2003-06-18

Татаж авах

54

Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль

2007-01-11

Татаж авах

55

Ñýòãýöèéí ýð¿¿ë ìýíäèéí òóõàé õóóëü

2013-01-03

Татаж авах

56

Тамхины хяналтын тухай хууль

2005-07-01

Татаж авах

57

Тариалангийн тухай хууль

2004-04-22

Татаж авах

58

Таримал ургамлын үр сортын тухай хууль

1999-06-17

Татаж авах

59

Тєрийн болон орон нутгийн ємчийн тухай хууль

1996-05-27

Татаж авах

60

Тєсвийн тухай хууль

2011-12-23

Татаж авах

61

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль

1994-11-15

Татаж авах

62

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн орчны бүсийн тухай хууль

1997-10-23

Татаж авах

63

Тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгслийн эргэлтэд хяналттавих тухай хууль

2013-01-31

Татаж авах

64

Улсын нөөцийн тухай хууль

2007-07-05

Татаж авах

65

Ургамал хамгааллын тухай хууль

2007-11-15

Татаж авах

66

Ус, цаг уур орчны хяналт шинжилгээний тухай хууль

1997-11-13

Татаж авах

67

Усан замын тээврийн тухай хууль

2003-11-28

Татаж авах

68

Усны тухай хууль

2012-05-17

Татаж авах

69

Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

2009-12-17

Татаж авах

70

Харилцаа холбооны тухай хууль

2001-10-18

Татаж авах

71

Хєдєлмєрийн тухай хууль

1999-05-14

Татаж авах

72

Хєдєлмєрийн хєлсний доод хэмжээний тухай хууль

2010-04-16

Татаж авах

73

Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль

2006-05-25

Татаж авах

74

Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйлийн гадаад худалдааг зохицуулах тухай хууль

2002-11-07

Татаж авах

75

Хот байгуулалтын тухай хууль

2008-05-29

Татаж авах

76

Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль

2011-10-06

Татаж авах

77

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хууль

2005-12-08

Татаж авах

78

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хууль

2011-06-17

Татаж авах

79

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

2008-05-22

Татаж авах

80

Хувиргасан амьд организмын тухай хууль

2007-06-28

Татаж авах

81

Хүнсний тухай хууль

 2012-12-20

Татаж авах

82

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын хангах тухай хууль

2012-12-20

Татаж авах

83

Хүний дархлал хомсдолыг вирусын халдвар, дархлалын олдмол хомсдолоос сэргийлэх тухай хууль

2012-12-13

Татаж авах

84

Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль

1994-12-22

Татаж авах

85

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хууль

2003-12-26

Татаж авах

86

Хог хаягдлын тухай

2012-05-17

Татаж авах

87

Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа, түүхий эдийн биржийн тухай

2011-06-02

Татаж авах

88

Хөрс хамгаалах, цөлжилтөөс
сэргийлэх тухай

2012-05-17

Татаж авах

89

Хүн худалдаалахтай тэмцэх тухай

2012-01-19

Татаж авах

90

Шинжлэх ухаан,технологийн тухай хууль

2006-12-28

Татаж авах

91

Шуудангийн тухай хууль

2003-05-15

Татаж авах

92

Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль

2010-05-27

Татаж авах

93

Эрүүл мэндийн тухай хууль

2011-05-05

Татаж авах

94

Эрчим хүчний тухай хууль

2001-02-01

Татаж авах

95

Эхийн сүү орлуулагч бүтээгдэхүүний тухай хууль

2005-07-01

Татаж авах

96

Үндэсний аюулгүй байдлын тухай

2001-12-27

Татаж авах

97

Цахим гарын үсгийн тухай

2011-12-15

Татаж авах

________________00000__________________

2    3    4    5   1