Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газрын ажилтан, албан хаагчдын өрөөний дугаар болон ажлын утасны жагсаалт

Буцах...
МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН УДИРДЛАГА
1 МХЕГ-ын дарга Н.Цагаанхүү 220 266088
2 Дэд дарга Д.Энхсайхан 218 267588
3 Дэд дарга Г.Сугарбат 217 264260
4 Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга Ч.Энхбат 222 266292
Захиргаа, санхүү аж ахуйн хэлтэс
5 Захиргаа, санхүү аж ахуйн хэлтсийн дарга Б.Оюунтуяа 209 262266
6 Ерөнхий нягтлан бодогч М.Урантүлхүүр 212 327588
7 Эдийн засагч Т.Лхамжав 212 327588
8 Нярав Ж.Энхтуяа 210 263453
9 Хангамж үйлчилгээ авто машин ашиглалт хариуцсан мэргэжилтэн Т.Төгсболд 210 263453
10 Нягтлан бодогч, эдийн засагч С.Бадамцэцэг 211 263406
11 Цалингийн нягтлан бодогч М.Нарангэрэл 211 263406
12 Эд хөрөнгийн нягтлан бодогч Л.Нямжаргал 211 263406
13 Архивийн эрхлэгч Л.Оюунсүх 121 265740
14 Өргөдөл гомдол, албан бичиг хариуцсан ажилтан Б.Саранбямба 101 264786
15 Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн Ч.Урангоо 220 260868
16 Мэдээллийн шуурхай байдал, гамшигийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Б.Дөлгөөн 220 266088
17 Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Өлзийдүүрэн 203 264261
18 Мэдээлэл технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн О.Тунгалаг 220 260868
Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын хэлтэс
19 Хэлтсийн дарга, Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Я.Ариунзул 224 266979
20 Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Энхбаяр 225 263658
21 Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Отгон 225 263658
22 Мэргэжлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч М.Бадамханд 225 263658
23 Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч Х.Дэлэг 225 266088
24 Мэргэжлийн хяналтын улсын байцаагч Ж.Болормаа 225 266088
Хууль эрх зүй, хүний нөөцийн хэлтэс
25 Хууль эрх зүй, хүний нөөцийн хэлтсийн дарга Л.Санжрагчаа 201б 267834
26 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн М.Нармандах 201 261360
27 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Нарантуяа 201 261360
28 Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Батбаатар 203 264261
29 Хуулийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн И.Мөнхбаяр 201 261360
30 Хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Ё.Отгонжаргал 201 261360
Гадаад харилцаа, олон нийттэй харилцах хэлтэс

31

Гадаад харилцаа, олон нийттэй харилцах хэлтсийн дарга

Н.Эрдэнэсүх

223б

267267

32

Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Ч.Гантуяа

223

263303

33

Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Э.Хулан

223

263303

34

Гадаад харилцааны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Б.Намсрай

223

263303

35

Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Т.Балжинням

223

263303

36

Олон нийттэй харилцах мэргэжилтэн

Д.Элбэрэлт

223

263303

ЭРСДЛИЙН УДИРДЛАГА, СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР
37 Дарга М.Наранбат 221 264551
38 Эрсдлийн удирдлага хариуцсан улсын ахлах байцаагч Д.Түмэндэмбэрэл 216б 262959
39 Төлөвлөлт, гүйцэтгэл хариуцсан улсын ахлах байцаагч Б.Болдбаатар 216б 262959
40 Эрсдлийн удирдлагын мэдээллийн сан хариуцсан улсын байцаагч С.Хулан 216а 262754
41 Стратеги төлөвлөлт хариуцсан улсын байцаагч Т.Ундрах 216б 262959
42 Эрсдэлийн гүйцэтгэлийн удирдлага хариуцсан улсын байцаагч Я.Номинцэцэг 216б 262959
43 Эрсдэлийн гүйцэтгэлийн удирдлага хариуцсан улсын байцаагч Т.Мөнхнасан 216б 262959
44 Эрсдэлийн гүйцэтгэлийн удирдлага хариуцсан улсын байцаагч М.Одончимэг 216б 262959
45 216б 262959
ХӨДӨЛМӨР, НИЙГМИЙН ХАМГААЛЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
46 Дарга Л.Төгсбаяр 435 261073
47 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын хэлтсийн дарга Г.Эрдэнэтөгс 422б 263876
48 Нийгмийн хамгааллын хяналтын хэлтсийн дарга 422б 263876
49 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч До.Бямбасүрэн 434 260147
50 Хөдөлмөрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Баяраа 434 260147
51 Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Мөнхтуул 434 260147
52 Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч П.Хорлоо 434 260147
53 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Буяннэмэх 434 260147
54 Нийгмийн хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч П.Батжаргал 434 260147
ЭРҮҮЛ МЭНД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛЫН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
55 Дарга С.Сүнчин 420 263305
56 Боловсрол, соёлын хяналтын хэлтсийн дарга 219 263058
57 Эрүүл мэндийн хяналтын хэлтсийн дарга Д.Баярболд 219 263058
58 Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Өнөржаргал 418 263320
59 Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Батбаяр 418 263320
60 Боловсролын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Эрдэнэчулуун 418 263320
62 Соёлын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Отгонбаяр 418 263320
63 Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ж.Баярмаа 421 264342
64 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Баясгалан 421 264342
65 Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч Ж.Тогтохбаяр 421 264342
66 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Батдулам 421 264342
67 Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Гантулга 421 264342
68 Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Оюунцэцэг 421 264342
69 Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Отгонцэцэг 421 264342
70 Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Энхтуяа 421 264342
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
71 Дарга Ч.Энх-Амгалан 417 260149
72 Хөдөө аж ахуйн хяналтын хэлтсийн дарга Д.Батжаргал 428 263059
73 Худалдаа, үйлдвэрлэл үйлчилгээний хяналтын хэлтсийн дарга Л.Гэрэлмаа 428 263059
74 Мал амьтан, хорио цээрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч К.Зураш 419 265146
75 Мал үржлийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Батмөнх 419 265146
76 Мал эмнэлгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Ганхуяг 419 265146
77 Таримал ургамлын үр, сортын чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Наранцацралт 419 265146
78 Ургамал хамгаалал, хүнсний аюулгүй байдлын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Итгэл 419 265146
79 Ургамал, хорио цээр, чанарын хяналтын улсын байцаагч Б.Туяа 417б 264180
80 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Батчимэг 427 261695
81 Стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Я.Батцагаан 417б 264180
82 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Ургамал 427 261695
83 Хүнсний чанар, стандартын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Сэргэлэн 427 261695
84 Хүнсний эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хяналтын улсын байцаагч Б.Баярмаа 427 261695
ХИЛ, ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
85 Дарга Э.Аззаяа 433 263975
86 Экспорт, имтортын зохицуулалтын хэлтсийн дарга Б.Хосбаяр 430б 263078
87 Хорио цээр, стандартын хяналтын хэлтэс Н.Баярсайхан 432 264741
88 Тусгай хяналтын хэлтэсийн дарга Ж.Одхүү 309 265645
89 Тусгай хяналтын улсын ахлах байцаагч Ж.Төмөрмандах 309 265645
90 Тусгай хяналтын улсын ахлах байцаагч Л.Баярхүү 309 265645
91 Тусгай хяналтын улсын байцаагч 309 265645
92 Эрүүл ахуй халдвар хамгаалалын хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Төмөрбаатар 431 263642
93 Мал эмнэлэгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Элдэв-Очир 431 263642
94 Стандарт, чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Батцэнгэл 431 263642
95 Мал эмнэлэгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч 430 263150
96 Эрүүл ахуй, халдвар хамгаалалын хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Хонгорзул 430 263150
97 Стандарт, чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Энхтайван 430 263150
98 Мал эмнэлэгийн хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Бүрэнтөгс 431 263642
99 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Довчинсүрэн 431 263642
100 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын байцаагч Ш.Тэгвандан 431 263642
101 Стандарт, чанарын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Оюунцэцэг 430 263150
102 Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Үнэнбаатар 430 263150
ДЭД БҮТЦИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
103 Дарга Д.Жаргал 422а 264400
104 Барилга байгууламжийн хяналтын хэлтсийн дарга Г.Батбаатар 424б 265666
105 Эрчим хүч, хэмжилзүйн хяналтын хэлтсийн дарга А.Бямбадорж 424б 265666
106 Зам, тээвэр, мэдээлэл холбооны хяналтын хэлтсийн дарга Ш.Амгаланбаяр 425а 263184
107 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Санжмятав 423 263650
108 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Уранчимэг 423 263650
109 Барилгын техникийн хяналтын ахлах улсын байцаагч Л.Ганбаатар 423 263650
110 Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Оюунчимэг 423 263650
111 Өргөх механизмын хяналтын улсын ахлах байцаагч Н.Буйдан 425 263137
112 Өргөх механизмын хяналтын улсын ахлах байцаагч П.Дашдаваа 425 263137
113 Өргөх механизмын хяналтын шинжээч Б.Болд-Эрдэнэ 425 263137
114 Өргөх механизмын хяналтын шинжээч Д.Амгаланбаатар 425 263137
115 Хэмжил зүйн хяналтын улсын ахлах байцаагч О.Ганбаяр 424 266063
116 Тээвэр (авто, усан)-ийн хяналтын улсын ахлах байцаагч П.Тамир 425 263137
117 Авто замын хяналтын улсын ахлах байцаагч Ш.Гэрэлт-Од 425 263137
118 Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Батзориг 424 266063
119 Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Мөнхсайхан 424 266063
120 харилцаа, холбооны хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Бүрэнжаргал 425 263137
121 Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Г.Оюунтунгалаг 423 263650
122 Хот байгуулалтын хяналтын улсын байцаагч Д.Ганчимэг 423 263650
БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ГЕОЛОГИ УУЛ УУРХАЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
123 Дарга Н.Батбаяр 402 264320
124 Байгаль орчны хяналтын хэлтсийн дарга Д.Цэрэндаш 401 263219
125 Геологи, уул уурхайн хяналтын хэлтсийн дарга С.Батмөнх-Эрдэнэ 401 263219
126 Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Бямбадулам 403 263113
127 Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч С.Нямжав 403 263113
128 Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч Ч.Нямдаваа 403 263065
129 Байгаль орчны хяналтын улсын ахлах байцаагч У.Өлзийцэцэг 403 263113
130 Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч Ч.Мөнхбаяр 403 263113
131 Байгаль орчин, газар, геодези, зураг зүйн хяналтын улсын ахлах байцаагч Г.Нарантуяа 426 262881
132 Геологи уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Бүүвэйжаргал 403 263065
133 Геологи уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Д.Цэвээнравдан 426 262881
134 Геологи уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Мөнхцэцэг 426 262881
135 Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын ахлах байцаагч Б.Ганболд 426 262881
136 Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч Д.Сансардарьмаа 426 262881
137 Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч Д.Наранцацрал 426 262881
138 Геологи, уул уурхайн хяналтын улсын байцаагч Д.Мөнхтамир 426 262881
ЦӨМИЙН БОЛОН ЦАЦРАГИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗАР
139 Дарга Б.Мөнхтогтох 202 265048
140 Цөмийн хяналтын хэлтсийн дарга Б.Батгэрэл 429а 264178
141 Цацрагийн хяналтын хэлтсийн дарга З.Дамдинсүрэн 429а 264178
142 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Отгон 429 265645
143 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч С.Ариунболор 429 265645
144 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Т.Байгаль 429 265645
145 Төрийн захиргаа, удирдлагын газрын дарга Н.Цэвээнсүрэн 429 265645
146 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч Ч.Намуунтөгс 429 265645
147 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч Б.Бямбацогт 429 265645
148 Цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагч И.Ариунсайхан 429 265645
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ
137 Жолооч С.Ганзориг 262625
138 Жолооч Ц.Мэдэхгүй 262625
139 Жолооч Б.Эегэ 262625
140 Жолооч Т.Түмэнжаргал 262625
141 Жолооч Н.Гантулга 262625
142 Жолооч Ж.Элбэгдорж 262625
143 Жолооч Э.Жаргалсайхан 262625

Please publish modules in offcanvas position.

Скачать шаблоны для joomla 3.4.